Miloš Šlepecký knihy

slovenská

Knihy (4)

Biofeedback v teorii a praxi 2017


Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch 2007


Obsedantně-kompulzivní porucha 2019


Třetí vlna v kognitivně-behaviorální terapii: Nové směry 2018