Koupit knihy

Milan Kangrga

chorvatská, 1923 - 2008


Nahrávám...

Životopis

Bol chorvátsky filozof, bol jedným z popredných mysliteľov v Praxovej myšlienkovej škole, ktorá vznikla v šesťdesiatych rokoch minulého storočia v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávia. Kangrga sa narodil v Záhrebe , kde navštevoval základnú školu a gymnázium. V rokoch 1943-1944 navštevoval v Rakúsku dôstojnícku školu domobrany , potom slúžil ako práporčík. Pôsobil v juhoslovanskej armáde od mája 1945, koncom toho istého roka bol demobilizovaný. Zapísal sa na Filozofickú fakultu Záhrebskej univerzity. Jeho prvý filozofický článok s názvom „O etike“ bol uverejnený v roku 1948 v Študentskom zozname. Komunistami bol tento článok považovaný za provokatívny. V roku 1950 absolvoval filozofickú fakultu v Záhrebe. V tom istom roku sa stal asistentom na tejto Katedre v predmete etika a estetika. Bol jedným zo zakladateľov univerzitného časopisu Pogledi v roku 1952. V ňom publikoval svoje prvé práce. Už v roku 1954 bol časopis po ostrej kritike komunistickej strany zakázaný. V roku 1953 sa stal členom Komunistickej strany z ktorej bol však o rok vylúčený, nakoľko povedal že ho inšpirovali diela Miroslava Krležu , ktorého režim stále úplne nerehabilitoval. V roku 1957 bol jedným zo zakladateľov všeobecného teoretického časopisu Naše teme. V rokoch 1962 až 1964 študoval v nemeckom Heidelbergu. V roku 1964 bol jedným zo zakladateľov časopisu Praxis , ktorý sa stal centrom zhromažďovania a silného profilovania skupiny filozofov pomenovaných po ňom. praxisovci. Spolu s Rudim Supekom založil letnú školu na ostrove Korčula , ktorá bola v rokoch 1964 až 1974 jedinečným miestom stretávania sa filozofov z východu a západu. Práve okolo týchto dvoch inštitúcií sa formovala škola Praxis. Charakteristickými črtami školy boli: 1) dôraz na spisy mladého Marxa ; a 2) volať po slobode prejavu na východe aj na západe na základe Marxovho naliehania na bezohľadnú kritiku všetkého existujúceho. Milan Kangrga kládol dôraz aj na kreativitu, ale aj na chápanie ľudí ako výrobcov humanizujúcich prírodu. Hoci bol kritický voči komunistickej strane v Juhoslávii, odmietal nesocialistické reakcie proti SFR Juhoslávia, pričom najpozoruhodnejšou bola Chorvátska jar. Milan Kangrga prednášal v mnohých zahraničných mestách okrem iných v Bonne , Mníchove , Prahe , Budapešti , Moskve a Kyjeve. Jeho články boli publikované v Nemecku, Taliansku, USA, Francúzsku, Španielsku, Maďarsku, Československu, Rakúsku a Mexiku. Vydal celkom 15 kníh, 1 učebnicu, viac ako 60 pôvodných článkov, ako aj množstvo recenzných článkov a pohľadov. Jeho vybrané práce vyšli aj v štyroch zväzkoch.. Jeho práce vyšli aj v nemčine, angličtine, taliančine, španielčine a slovenčine. Kangrga bol aj prekladateľ do chorvátčiny preložil diela Kanta, Hegela, Blocha, Marcusea, Lukácsa, Descartesa a Leibniza. Zomrel 25. apríla 2008 vo veku 85 rokov v Záhrebe

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973