Michal Ševčík životopis

česká

Životopis

Mgr. Michal Ševčík, LL.M. pracuje jako manažer pro odborné vzdělávání a externě jako vysokoškolský učitel. Zabývá se programatikou českého socialismu a historií českého dělnického hnutí. Je předsedou spolku Helianthus – Institutu pro kulturu a vzdělávání. Je autorem odborných statí v oblastech politologie a sociální pedagogiky. Přispívá do časopisu !Argument.

Ocenění