levice

štítky

28 knih


Tato země je naše – 25 rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem 19% Tato země je naše – 25 rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem 2016, Radim Panenka

Miloš Zeman je téměř tři a půl roku hlavou státu. Za tu dobu společností hýbala celá řada témat, na světové scéně se odehrálo několik krizí, z nichž mnohé budou ještě dlouho pokračovat. Třetí český prezident má jasně vyh... více


Za sklem 79% Za sklem 1981, Robert Merle

Jakožto profesor angličtiny na nanterské univerzitě rekonstruoval (tento výraz je třeba brát co nejdoslovněji) Robert Merle jeden březnový den v životě tamnějších studentů a profesorů, den pro většinu z nich zcela „normá... více


Mandaríni 84% Mandaríni 1967, Simone de Beauvoir

Román zachycující prostředí levicových intelektuálů v letech padesátých ve Francii. Dvě z hlavních mužských postav zobrazují s jistou mírou transpozice Sartra a Camuse a jedna z postav ženských autorku samu. Autorka se z... více
Opium intelektuálů 83% Opium intelektuálů 2019, Raymond Aron

Kniha renomovaného francouzského filozofa, sociologa a politologa, jedné z největších postav sociálních věd 20. století, představuje vrchol autorova kritického zkoumání podstaty komunistických systémů a způsobů myšlení s... více


Budoucnost levice bez liberalismu 74% Budoucnost levice bez liberalismu 2021, Jan Keller

Východiska cesty ke spravedlivější společnosti se snaží formulovat autoři a autorky pod vedením editorů Petra Druláka, Jana Kellera, Matěje Stropnického a Ilony Švihlíkové. Cílem sborníku je formulovat z levicových pozic... více


Darwinovská levice 80% Darwinovská levice 2016, Peter Singer

V průkopnické a čtivé Darwinovské levici předkládá patrně nejznámější filozof současnosti, Peter Singer, řadu argu­mentů, s jejichž pomocí dokazuje nutnost radikální revize, jíž musí projít politická levice, aby překonal... více


Konzervativní revoluce: Ideové základy nové konzervativní pravice 88% Konzervativní revoluce: Ideové základy nové konzervativní pravice 2022, Andrej Duhan

Konzervatismus je na Západě v krizi. Za posledních třicet let se obsahově vyprázdnil a do značné míry se zpronevěřil svým fundamentům. Nechal se kolonizovat liberalismem či přímo libertariánstvím. Mnozí konzervativci pře... více


Antiglobalista 58% Antiglobalista 2018, Ľuboš Blaha

Monografia je frontálnym útokom na neoliberálny model globálneho kapitalizmu. Blaha ostro kritizuje globalizáciu, ktorá svetu prináša extrémnu nerovnosť, útlak a vojny. Odmieta amerikanizáciu, kritizuje nadvládu nadnárod... více


Krajní pravice a krajní levice v ČR 77% Krajní pravice a krajní levice v ČR 2011, Miroslav Mareš

Krajní pravice i krajní levice jsou politické směry, kterým je věnována značná mediální i odborná pozornost. Kniha Krajní levice a krajní pravice v ČR si klade za cíl přehledně popsat a v základních rysech analyzovat výv... více


Matrix kapitalizmu (Blíži sa revolúcia?) 60% Matrix kapitalizmu (Blíži sa revolúcia?) 2011, Ľuboš Blaha

Autor na podklade súčasných radikálnych sociálno-kritických teórií ponúka interpretáciu modernej spoločnosti, podľa ktorej dnes všetci žijeme v akomsi matrixe: naše sny a ašpirácie, názory a presvedčenia, túžby aj obavy ... více


Dělal jsem, co jsem považoval za správné 90% Dělal jsem, co jsem považoval za správné 2013, Petr Uhl

Dělal jsem, co jsem považoval za správné. Petr Uhl (* 1941), strojní inženýr, disident, vězeň svědomí, poslanec, novinář a v neposlední řadě manžel a otec se v obsáhlém rozhovoru se Zdenkem Pavelkou vrací do dětství, ... více


Izrael - bojkot, divestice, sankce 65% Izrael - bojkot, divestice, sankce 2015, kolektiv autorů

Hnutí známe pod zkratkou BDS (Bojkot, divestice, sankce) se po vzoru mezinárodního bojkotu z doby ukončování apartheidu v Jihoafrické republice pokouší nenásilnou formou donutit Izrael k dodržování mezinárodního práva. P... více


Späť k Marxovi? 50% Späť k Marxovi? 2012, Ľuboš Blaha

Ako naznačuje už názov, táto kniha je rozpravou o Marxovi, resp. o neomarxime, no zďaleka nielen o ňom. Názov monografie 'Späť k Marxovi?' je skôr provokatívna otázka k dnešnej slovenskej spoločnosti vrátane vedeckej a f... více


Identita a mládež 60% Identita a mládež 2021, Michal Ševčík

Jak si stojí fenomén krajní pravice ve vztahu k české a moravské mládeži? Je krajní pravice pouze patologií nebo liberalismus má stále větší a větší potíže se svými kritiky? Je pravda někde „uprostřed“? Kniha Michala Šev... více


Co ty budeš dělat? 73% Co ty budeš dělat? 1937, Aldous Huxley

Otázka tvořivého pacifismu. S úvodem o mírových hnutích světových. více


Metastázy globálneho kapitalizmu: Dialógy s ľavicovými intelektuálmi 33% Metastázy globálneho kapitalizmu: Dialógy s ľavicovými intelektuálmi 2017, Jan Keller

Metastázy globálneho kapitalizmu je kniha dialógov s kritickými intelektuálmi z ľavicového prostredia. Na otázky autora v nej odpovedajú: rešpektovaná francúzska politologička, sociologička, filozofka a aktivistka Susan ... více


Spánek rozumu na levici: Kritika politické hlouposti 93% Spánek rozumu na levici: Kritika politické hlouposti 2022, Jiří Dolejš

Kniha se věnuje krizi racionality a úpadku levicového myšlení v době, kdy česká politická levice ztratila své zastoupení v parlamentu, a rámuje ji analýza civilizačních změn a rizik multipolárního světa. Navzdory technic... více


Stíny levicového liberalismu 100% Stíny levicového liberalismu 2022, Jiří Fuchs

Tématem knihy je politická filosofie, jejíž výklad probíhá na základě konfrontace s aktuálně převládající politickou ideologií Západu - levicovým liberalismem. Ukazuje se, že ideologie levicového liberalismu zásadně koli... více


Levice v postrevoluční době 90% Levice v postrevoluční době 2004, Pavel Barša

V posledních pěti letech se opakovaná vystoupení tzv. antiglobalizačního hnutí snaží zpochybnit současné uspořádání světové ekonomiky a mezinárodních institucí. Předkládaná kniha chápe toto hnutí jako poslední výhonek pr... více


Pohroužení 50% Pohroužení 1995, Daniel Strož

Hra o revoluci v pěti obrazech s předscénami. více


Vzpomínky 40% Vzpomínky 2008, Marie Švermová

Do života Marie Švábové-Švermové, levicové aktivistky a redaktorky, předválečné funkcionářky KSČ, manželky předního komunistického činitele a poslance Jana Švermy, po válce poslankyně Národního shromáždění a členky veden... více


Mocným navzdory 80% Mocným navzdory 2008, Jaroslav Pažout

Podtitul: Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století. Autor ve své knize paralelně sleduje vývoj západoevropského a československého studentského hnutí v šedesátých letech 20. století. Svůj výklad rozčlenil do č... více


Vznik a vývoj marxistickej ľavice /1917-1921/ % Vznik a vývoj marxistickej ľavice /1917-1921/ 1980, Václav Čada

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938 0% Komunismus, levicová kultura a česká politika 1890-1938 2005, Ladislav Cabada

Komunistická ideologie a její utopický charakter se na přelomu 19. a 20. století staly pro velkou část levicové kulturní scény v českých zemích ideálem, k němuž se představitelé levicové kultury přihlásili jak v deklarat... více


Filosofie a ideologie frankfurtské školy 0% Filosofie a ideologie frankfurtské školy 1976, Miloš Havelka

Kniha pracovníků Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV a několika sovětských autorů se zabývá filosofií a ideologií „sociálních filosofů“ okruhu tzv. frankfurtské školy. Autoři se zaměřili především na teorie M. Horkhei... více


Kam se řítíš Československo 0% Kam se řítíš Československo 1991, Miloslav Formánek

Studie o polistopadovém vývoji v Československu. více


Pro nás dějiny nekončí: Politická práce a myšlení českého levicového exilu (1968–1989) 0% Pro nás dějiny nekončí: Politická práce a myšlení českého levicového exilu (1968–1989) 2023, Jiří Suk

Kniha Pro nás dějiny nekončí je věnována problematice politického myšlení českého levicového exilu v letech 1968–1989. Jejími hlavními aktéry jsou členové Československé sociální demokracie, jejímž tiskovým orgánem byl v... více


Otázka komunismu % Otázka komunismu 2006, Jiří Bauer

Publikace zkoumá různé aspekty významu ideových principů komunismu v současném světě. více