Martin Vopěnka

česká, 1963

Nahrávám...

Životopis

Česky píšící židovský spisovatel a nakladatel se narodil v roce 1963. Vystudoval fakultu jaderné fyziky, ale své pravé místo nalezl v literární tvorbě, jíž se věnuje od počátku 90. let. Knihy nejen píše, ale také vydává ve svém nakladatelství Práh.

Vopěnkovu literární tvorbu lze rozčlenit do dvou směrů, a to psychologického, zabývajícího se tajemstvím lidského nitra, a dále směru filosoficko-ekologického, vyznačujícího se obavou o křehké bohatství přírodního společenství.

Debutoval v roce 1989 dílem nazvaným Kameny z hor, v němž zaznamenal deníkovou formou pocity a vzpomínky vyvolané putováním po rumunských Karpatech. Této scenérii zůstal věrný i v následující próze Balada o sestupu (1992). Autobiografické motivy tvoří osu dalšího románu z roku 1999 Hotel uprostřed života.

Během let se Vopěnkův tematický a žánrový rejstřík ještě znatelně rozšířil, takže se s ním můžeme setkat nejen jako s autorem psychologických próz, např. Moře smutku za tvým psem (2002), či thrilleru o mravním rozkladu společnosti Konec zákona z roku 2003, ale také jako s filosofujícím cestovatelem-ekologem (Antarktida na prahu konce, 2000), autorem literatury pro děti (Pohádky z větrných hor, 1998), a dokonce i obsáhlé dětské encyklopedie z roku 2002 pojmenované Poznávám život a svět.

Martin Vopěnka žije v Praze.

Zdroj životopisu: http://www.pwf.cz/cz/archiv-autoru/martin-vopenka/

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996