Koupit knihy

Martin Janoušek

česká


Nahrávám...

Životopis

JUDr. Martin Janoušek, Advokát. Dlouhodobě se věnuje korporátnímu právu, oblasti fúzí, akvizic a vytváření struktur pro společné podnikání (joint venture), oblasti veřejných investic a rovněž řešení sporů.
V oblasti korporátního práva, fúzí a akvizic zastupoval investiční skupiny a fondy, private equity investory i zakladatele a vlastníky rodinných společností při nákupu či prodeji společností, od záměru a due diligence až po následné právní služby cílovým společnostem, a to zejména v oblasti průmyslu, energetiky, zdravotnictví, nemovitostí, informačních a komunikačních technologií a mnoha dalších.
V oblasti veřejného investování se účastnil řady projektů realizovaných veřejnou správou formou veřejných zakázek, a to jak na úrovni centrálních úřadů, tak municipalit, zejména v oblasti informatizace veřejné správy (implementace, provoz, pořizování HW a zejména kompletní outsourcing) a řady typů služeb (vodárenství, odpadové hospodářství, facility management, poradenské služby, atd.).
V oblasti PPP se podílel na řadě koncesních či kvazikoncesních projektů v oblasti výstavby a zajišťování provozu veřejných objektů (parkovací kapacity, administrativní sídla, zdravotnictví, sociální služby, dopravní infrastruktury či energetiky). V oblasti veřejné podpory se podílel na posuzování řady projektů a rovněž na přípravě projektu státního venture kapitálového fondu a souvisejících služeb. Je členem Kolegia ministryně pro oblast veřejného investování a Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj zabývající se zejména legislativními pracemi nad zákonem o veřejných zakázkách a koncesním zákonem. Byl členem týmu v rámci advokátní kanceláře ROWAN LEGAL, který v roce 2015 zpracovával pro MMR oponenturu k návrhu nového zákona o zadávání veřejných zakázek.
V oblasti řešení sporů se podílel na zastupování Slovenské republiky v investičních sporech, úspěšně zastupoval klienty v mezinárodní arbitráži i před národními soudy.(zdroj životopisu: https://rowan.legal/tym/partneri/martin-janousek/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: