Koupit knihy

Martin Flaškár

česká


Nahrávám...

Životopis

JUDr. Martin Flaškár, advokát. Specializuje se na závazkové právní vztahy, zejména na právo ICT a právo autorské, dále také na přípravu komplexních projektů ve veřejném sektoru a právo veřejné podpory.
V rámci své praxe poskytuje komplexní právní poradenství zadavatelům veřejných zakázek při komplexní přípravě zadávací a smluvní dokumentace k veřejným zakázkám včetně veřejných zakázek, které jsou koncesí, jakož i poradenství významným subjektům působícím na trhu ICT a dopravní telematiky, primárně v pozici uchazečů o veřejné zakázky a v souvislosti s nastavením smluvní dokumentace.
Aktivně se věnuje problematice dopravně – telematických systémů, ICT systémů a jejich implementace, dále má bohaté zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích dokumentací ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek včetně komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech, jejichž hodnota dosahovala stovek mil. Kč a s poskytováním právní podpory uchazečům o nejvýznamnější veřejné zakázky zadávané v České republice, a to též u projektů spolufinancovaných z operačních programů Evropské unie. Poskytuje též právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti práva ICT, práva zadávání veřejných zakázek, jakož i v oblasti veřejné podpory a zkušenosti má také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Je spoluautorem komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek, přičemž dále je rovněž aktivní při publikaci odborných článků, zejména souvisejících s tématem aktuálních otázek práva ICT a práva duševního vlastnictví, práva veřejných zakázek a při lektorské činnosti v oblasti práva ICT, v oblasti práva veřejné podpory jakož i v oblasti dopravně-telematických systémů.(zdroj životopisu: https://rowan.legal/tym/managing-associates/martin-flaskar/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
Carl Sagan

1934 - 1996