Koupit knihy

Marta Marsinová

slovenská, 1922 - 2010


Nahrávám...

Životopis

Dr. Marta Marsinová sa narodila 11. mája 1922 v Žiline. Po absolvovaní maturitnej skúšky na gymnáziu v rodnej Žiline sa rozhodla, že ďalšie štúdium bude smerovať k slovenčine. Slovenský, nemecký jazyk a všeobecnú jazykovedu ukončila na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení tohto štúdia tri roky vyučovala na Gymnáziu v Banskej Bystrici. V rokoch 1948 až 1950 pracovala ako referentka Jazykového odboru Matice slovenskej v Martine. Popritom navštevovala teologické krúžky, aktívne sa zapájala do slovenského katolíckeho skautingu a spoločne s profesorkou Máriou Pecíkovou organizovala letné dievčenské tábory. Keď v 50. rokoch 20. storočia likvidovali v Matici vedecké odbory, Martu Marsinovú spoločne s ďalšími pracovníkmi presunuli do Slovenskej akadémie vied (SAV). Tu sa stala uznávanou pracovníčkou v oblasti jazykovedy. Koncom júna 1951 však vedeckých pracovníkov začali posielať do výroby „na prevýchovu” a Marta Marsinová sa ocitla v podniku na výrobu podvalov. Neskôr ju preradili do žilinskej súkenky, kde pracovala dva roky a tri mesiace. Napriek tomu, že sa opäť vrátila k milovanej slovenčine do Jazykovedného ústavu SAV, radosť z vedeckej práce netrvala dlho, pretože 10. januára 1959 ju Štátna bezpečnosť (ŠtB) zatkla. Odsúdili ju za rozvracanie republiky, šírenie náboženskej literatúry, za náboženskú činnosť v III. ráde sv. Františka a protištátne reči na 18 mesiacov odňatia slobody. Najvyšší súd v Prahe jej trest znížil na jeden rok. Po prepustení z väzenia musela ešte dlhých šesť rokov pracovať vo výrobe v bratislavskom Figare. Po politickom odmäku v roku 1968 sa dostala späť do Jazykovedného ústavu, kde naplno uplatnila svoju lásku k slovenčine. V roku 1973 obhájila doktorskú prácu na tému „Slovesá z neslovesných základov.” Po odchode do dôchodku v roku 1980 zamerala svoj elán na aktivity v ekumenickom a ženskom hnutí v Cirkvi.(zdroj životopisu: www.skautskyinstitut.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: