Koupit knihy

Marta Janovíčková

slovenská, 1953


Nahrávám...

Životopis

Marta Janovíčková (1953) je absolventkou FFUK a ako kunsthistorička pôsobila v Archeologickom ústave SNM a neskôr v Historickom múzeu SNM. Za vyše tri desaťročia práce v múzeu sa dôverne zoznámila so všetkým čo obnáša starostlivosť o zachovanie dokladov našej minulosti.V Múzeu mesta Bratislavy zodpovedá za odbornú činnosť a vedie oddelenie dokumentácie. Po príchode do múzea sa kurátorsky prezentovala výstavou Bratislava 1848 – 1918 a Elegancia prvej republiky – Česká móda 1918 – 1939. Nasledovali výstava Gotické umenie z bratislavských zbierok a stála expozícia Z najstarších dejín Bratislavy, obe podporené katalógmi s rovnomennými názvami. V súčasnosti môže verejnosť ešte stále navštíviť výstavy Doba noblesy a Brezalauspurc 907, na ktorých sa intenzívne podieľala. Do roku 2005 bola redaktorkou zborníku Bratislava a v odbornej tlači publikovala desiatky článkov. Odborne formovala novovzniknuté Múzeum historických interiérov v Apponyiho paláci (2005 - 2008). Bola hlavnou scenáristkou expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici ( 2008 - 2011). Svoje odborné a organizačné vedomosti od roku 2005 - 2011 zúročovala tiež na poste predsedníčky Zväzu múzeí na Slovensku. Osobné vyznanie: "... práca mi prináša možnosť držať v rukách predmety, ktoré boli súčasťou života ľudí v minulosti a v každom období im dokázali vtlačiť neopakovateľnú pečať ducha svojej doby."

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938