Marie Thurn - Taxis

italská, 1855 - 1934

Nahrávám...

Životopis

Narozena v Benátkách, jejím otcem princ Egon Hohenlohe -Waldedburg - Schillingsfürst, po matce pocházela z italského rodu Torriani. Roku 1875 se provdala za knížete Alexandra Thurn - Taxis, majitele loučenského panství. Byla milovnicí literatury a poezie, psala romány a básně. Na loučeňský zámek si zvala celou řadu osobností, např. spisovatele Marka Twaina, Rainera Maria Rilka nebo skladatele Bedřicha Smetanu. Svojí knihu vzpomínek na Rainera Maria Rilka vydala roku 1932 v nakladatelství Oldenbourg.

Zdroj životopisu: Pozitivní noviny

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019