Marie Kyzlinková

česká, 1889 - 1969

Nahrávám...

Životopis

Česká publicistka a spisovatelka, autorka řady konvečních ženských románů, manželka železničního úředníka, později inspekora státních drah, působícího v Litoměřicích.

Její beletristické činnosti předcházela činnost publicistická (první příspěvky jsou z roku 1917 ve Vídeňském deníku). Později se však začala plně věnovat tzv. ženskému románu a publikovala hlavně v Červené knihovně a v Modré knihovně. Jeji díla však neřeší skutečnou problematiku prostředí, ve kterém se odehrávají (hlavně středostavovské vrstvy na maloměstě nebo zámožnější vrstvy velkoměsta), ale stereotypně zobrazují na citovou složku redukované postavy v rámci zkonvencionalizovaného milostného příběhu (zmatky dívčích srdcí, osudy dcer z tzv. lepších rodin, manželské rozepře a nevěry atp.), jehož hlavním smyslem je šťastné rozuzlení.

Po komunistickém převratu byly její knihy zařazeny na cenzurní index a vyřazeny z knihoven. Autorce bylo znemožněno publikovat a musela se za své literární hříchy "kát": "Jakmile byly mé knihy označeny za brak a vyřazeny z knihoven, přestala jsem úplně psát. Nyní se snažím na své literární hříchy zapomenout." (z autorčina dopisu do Ústavu české literatury z roku 1960).[1]

Zdroj životopisu: wikipedie