Marie Kyzlinková citáty

česká, 1889 - 1969

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (7)

Člověk se má hodnotit podle své opravdové ceny a práce, ne podle ceny a práce svých předků.


Jak jsme my lidé nepatrní a ubozí. Co se může stát za rok ze silného, zdravého, šťastného člověka! Jak je to všechno malicherné a bezvýznamné - celá honba za bohatstvím, za důstojenstvím, za zábavou a rozkoší. Žijeme, jako by nám měl patřit celý svět, a zatím jsme pošetilí, zaslepení blázni, kteří nedovedou pochopit pravý význam a hodnotu života.” Vysvobození


Je velké umění, pochopí-li starší požadavky a názory mladých, ale mnohem větší a nesnadnější umění je, pochopí-li mladí požadavky a názory starých.” Vysvobození


Láska se neřídí rozumem, ale srdcem.


Maruška se domnívala, že trojice mládí, krása a bohatství je naprostá záruka štěstí v budoucnosti.


Může být lež dobrým, spolehlivým strážcem lidské spokojenosti?


Rodiče by nikdy neměli zapomínat, že nevychovávají své dítě pro sebe, ale pro život.