Marek Bydžovský z Florentina

česká, 1540 - 1612

Nahrávám...

Životopis

Narodil se v městečku Nový Bydžov (odtud "Bydžovský") v roce 1540. Vystudoval na Karlově univerzitě a začal učit na Týnské škole v Praze. V roce 1559 se stal bakalářem a v roce 1565 mistrem.
V roce 1567 byl Marek Bydžovský přijat jakožto profesor na Karlovu univerzitu. Zde vystřídal několik funkcí a v letech 1570 - 1585 byl celkem 5x za sebou zvolen děkanem artistické fakulty. V letech 1509 - 1603 vykonával postupně úřad probošta Velké koleje a Koleje krále Václava. V roce 1575 mu byl udělen erb a predikát "z Florentina".
Pečoval též o ekonomickou stránku života na univerzitních kolejích. Mimoto vyučoval matematiku a astronomii, přednášel o Aristotelovi a Ciceronovi.
Svět za tří českých králů je jeho nejvýznamnější dílo, sborník o událostech, jenž se staly za dob panování Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Rudolfa II. Je to dílo poměrně velkého rozsahu a strukturou by se dalo zařadit mezi letopisy. Marek spíš než aby zprávy sám zachycoval, přejímal je od jiných autorů a omezoval se spíš na překlad nebo případně na zestručnění popisu události. Toto dílo nebylo původně ani určeno k vydání tiskem. Správnější by proto možná bylo, nazývat ho editorem než autorem spisu. I přes tyto nedostatky je tento spis cenným dokladem o době svého vzniku.
Působení na univerzitě skončilo na tehdejší poměry skandálně, Marek z ní odešel a v roce 1604, ve svých 64 letech se oženil (tehdejším pravidlem bylo, že univerzitní profesoři zachovávali celibát) s vdovou po pivovarníku Adamovi Schodeckém. Současně se stal měštanem na Novém Městě pražském. Jeho odchod z univerzity se navíc neobešel bez dalšího problému. Marek sebou odnesl účty a nějaké další pro univerzitu důležité dokumenty a spor stran toho se táhl pak až do roku 1610, kdy byl ukončen smírem.
Marek Bydžovský z Florentina zemřel jako vážený měštěnín Nového Města pražského v roce 1612.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Marek_Byd%C5%BEovsk%C3%BD_z_Flo