Luisa Nováková životopis

česká, 1971

Životopis

Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (* 19. října 1971, Brno) je česká spisovatelka, univerzitní pedagožka a překladatelka z polštiny. Věnuje se i malování, měla několik výstav ilustrací a kreseb. Jejím otcem je nakladatelský redaktor Jaroslav Novák, matkou básnířka Zuzana Renčová-Nováková, dcera básníka Václava Renče.

Vystudovala češtinu a polštinu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v roce 2003 získala titul Ph.D. v oboru česká literatura. V letech 1997–2004 pracovala jako redaktorka ve vydavatelství Akcent, v současnosti působí jako odborný asistent v Ústavu české literatury a knihovnictví na FF MU. Je členkou Obce spisovatelů a Obce moravských spisovatelů a výkonnou redaktorkou odborného literárněvědeckého periodika Bohemica litteraria.

Jedná se o autorku několika desítek odborných článků o české literatuře a literatuře pro děti. Luisa Nováková - Proměny české pohádky (Masarykova universita Brno 2009)

Její romány by se nejspíš daly zařadit do žánru fantasy nebo mezi pohádky. Jsou psány básnickým jazykem bohatým na metafory. (zdroj životopisu: wikipedia)

Ocenění