Leon Battista Alberti životopis

italská, 1407 - 1472

Životopis

Slavný architekt a tvůrce skoro čisté prózy intelektuální, jež je výrazem jeho harmonicky ukázněného lidství.

Leon Battista Alberti byl italský humanista, architekt, teoretik umění, spisovatel a matematik, ale také všestranný sportovec, jedna z velkých postav italské renesance. Napsal také první důkladný popis města Říma, první italskou gramatiku a zabýval se šifrováním textů. (zdroj životopisu: Italské renesanční novely)

Ocenění