Leo Kohút

slovenská, 1917 - 2013

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa v Bratislave 2.4.1917 v chudobnej židovskej rodine na ulici zvanej Židovňa. Vyučil sa za sadzača, po vojne si postupne dopĺňal vzdelanie, napokon vyštudoval na FF UK dejiny umenia. Doktorát filozofie získal na Karlovej univerzite v Prahe, titul kandidáta vied mu udelila SAV.
Ako autor sa venoval predovšetkým literatúre faktu, ale i odbornej spisbe. Z oblasti literatúry faktu mu vyšli tieto diela: Svietiaca čerň, Paleta stáročí, Za nami Bábel, Symfónie v čiernom.
Po vylúčení zo strany a nútenom odchode z akadémie vied sa mu napokon podarilo emigrovať. Žije v Nemecku a v USA, kde sa usadili jeho deti s rodinami.

Zdroj životopisu: kniha Tu bola kedysi ulica...