tiskaři

štítek, 3 knih


Zachariáš Solín, tiskař Kralické bibleZachariáš Solín, tiskař Kralické bible1968, V. Fialová

Volba vyobrazených příkladů z českobratrských tisků, doprovázejících tuto práci, není náhodná. Práce se rozhovořuje především o dominantní postavě tiskárny Jednoty bratrské na Moravě, o knihtiskaři Kralické bible, a ukáz... více


Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 16302015, P. Daněk

Práce věnovaná obecně dějinám renesančního a raně barokního hudebního tisku ilustruje na konkrétních případech jednak šíření, recepci a dochování zahraničních hudebních tisků v českých zemích, jednak domácí předbělohorsk... více


100 let Grafických podniků Kusák, s.r.o., Vyškov100 let Grafických podniků Kusák, s.r.o., Vyškov2005, I. Helbich

Jubilejní vzpomínková publikace významné vyškovské polygrafické firmy. víceDoporučené štítky

průmysl historie tiskárny hudba 16.-17. století Bible kralická archivní fondy knihtisk polygrafie