Kliment Ondrejka

slovenská, 1929 - 2011

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa 9.12.1929 na Liptove a zomrel 19.2.2011 v Bratislave.
Po krátkom pôsobení v Ústredí národopisných a tanečných ochotníckych súborov Matice Slovenskej (1950 - 1951) ho prijali na Karlovu univerzitu v Prahe (ČR), kde aj tancoval v Štátnom súbore ľudových piesní a tancov.
Odtiaľ prestúpil do Bratislavy na Univerzitu Komenského, kde študoval národopis a dejepis a tancoval v Lúčnici. V rokoch 1956 - 1959 pracoval v Osvetovom ústave v Bratislave, v rokoch 1959 - 2005 pôsobil v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave.
Špecializoval sa na tanečnú folkloristiku, venoval sa výskumu, zbieraniu a dokumentácii ľudových tancov, hier a zvykov.