Koupit knihy

Kateřina Fügnerová

česká, 1834 - 1906


Nahrávám...

Životopis

Kateřina Fügnerová (rozená Turecká) byla česká spolková činovnice, členka Sokola a spoluzakladatelka Tělocvičného spolku paní a dívek pražských, sufražetka a feministka, manželka zakladatele Sokola Jindřicha Fügnera. Spolupracovala s předními osobnostmi českého ženského emancipačního hnutí, jako bylo například Karolína Světlá či Eliška Krásnohorská.(zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Johanna Lindsey

1952 - 2019