koupit eknihy

Jozef Haľko

slovenská, 1964koupit eknihy

Nahrávám...

Životopis

Mons. doc. ThDr. Jozef Haľko, PhD. (* 10. máj 1964, Bratislava) je rímskokatolícky kňaz, hovorca arcibiskupa, cirkevný historik.

Po gymnáziu absolvoval Vysokú školu ekonomickú. Po viacnásobnom neprijatí na bohosloveckú fakultu v socialistickom režime začal pracovať ako robotník Bratislavských vodárňach a pracoval aj ako vychovávateľ v Ústave sociálnej starostlivosti.

V roku 1990 začal študovať na bratislavskej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, štúdium dokončil na Univerzite Svätého Kríža v Ríme. V roku 2000 tu obhájil doktorskú dizertačnú prácu z cirkevných dejín.

4. júla 1994 bol vysvätený za kňaza, následne šiel na štúdiá do Ríma. 1. októbra 1997 stal sa kaplánom v Bratislave v Dóme sv. Martina. Bol poverený pastoráciou po maďarsky hovoriacich veriacich.

Okrem toho prednáša na Katedre cirkevných dejín Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Píše scenáre pre STV, komentuje prenosy omší napríklad v Slovenskom rozhlase z Vatikánu alebo v TV Noe, publikuje články v odborných časopisoch a pravidelne prispieva pre slovenské Radio Vaticana. Prednáša aj v školách na seminároch atď. Od roku 2008 vedie mediálny odbor Bratislavskej arcidiecézy, kde súčasne pôsobí ako jej hovorca. V rokoch 2009 a 2010 koordinoval výskum podzemia svätyne Katedrály svätého Martina, ktorý vyústil do identifikácie hrobu kardinála Petra Pázmánya.

Dielo:

- 1993 Tam, kde zomrel Peter, Daka Bratislava, 80 strán
- 2004 Rozbiť Cirkev: Rozkolnícka Katolícka akcia, Lúč, ISBN 80-7114-493-2, 155 x 215 mm, 258 strán, pevná väzba
- 2005 Osudná sms-ka, Vydal Juraj Mrocek Bratislava,
- 2005 Dejiny lurdskej jaskyne na Hlbokej ceste v Bratislave, Lúč, ISBN 80-7114-510-6, 215 x 155 mm, 104 strán, pevná väzba, (vyšla aj v maďarskom jazyku ISBN 80-7114-511-4)
- 2006 Modrý kostol - Dejiny Kostola sv. Alžbety v Bratislave - Lúč, ISBN 80-7114-590-4, 310 x 235 mm, 128 strán, tvrdá väzba,
- 2006 Ave Crux - Život a dielo biskupa Ambróza Lazíka, Spolok sv. Vojtecha, ISBN 80-7162-626-0, 295 strán
- 2008 Arcibiskupov zápas - Životná cesta Mons. RNDr. Júliusa Gábriša, Spolok sv. Vojtecha, ISBN 978-80-7162-743-2, 344 strán
- 2010 "DÓM Katedrála sv. Martina v Bratislave", LÚČ, ISBN 978-80-7114-805-0, 608 strán. Spoluautor Mgr. Štefan Komorný, ArtD.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org