Josef Janáček

česká, 1925 - 1994

Nahrávám...

Životopis

Historik, zaměřen především na rudolfínské období.

V letech 1945–1949 absolvoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Souběžně studoval i Státní archivní školu v Praze, kterou dokončil v roce 1948. Po studiích pracoval jako archivář v Archivu hl. města Prahy a od roku 1956 jako vědecký pracovník v Historickém ústavu ČSAV. K jeho nejvýznamnějším pracím patří monografie věnované Rudolfu II. (Rudolf II. a jeho doba), Albrechtu z Valdštejna (Valdštejn a jeho doba) a českým dějinám 1. poloviny 16. století (České dějiny : Doba předbělohorská.
(www.wikipedia.cz)

Zdroj životopisu: nakl. Svoboda

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015