Koupit knihy

John Passmore

australská, 1914 - 2004


Nahrávám...

Životopis

Bol austrálsky filozof. Narodil sa 9. septembra 1914 v Manly v Sydney , kde vyrastal. Študoval na Sydney Boys High School. Následne študoval na univerzite v Sydney s prvotriednym vyznamenaním z anglickej literatúry a filozofie. Potom sa stal učiteľom na strednej škole. V roku 1934 prijal miesto odborného asistenta filozofie na University of Sydney, kde pokračoval vo výučbe až do roku 1949. V roku 1948 odišiel študovať na Londýnsku univerzitu.

V rokoch 1950 až 1955 bol (prvým) profesorom filozofie na univerzite v Otagu na Novom Zélande. V roku 1955 strávil rok na univerzite v Oxforde na grante Carnegie. Po návrate do Austrálie nastúpil na miesto v Inštitúte pokročilých štúdií na Austrálskej národnej univerzite , kde bol v rokoch 1958 až 1979 profesorom filozofie na Výskumnej škole sociálnych vied.

V roku 1960 bol hosťujúcim profesorom na Brandeis University v USA . Následne prednášal v Anglicku , USA, Mexiku , Japonsku a v rôznych európskych krajinách.

Pôsobil tiež ako režisér a potom neskôr ako guvernér Austrálskeho alžbetínskeho divadla.

V roku 1994 bol vymenovaný za spoločníka austrálskeho rádu (AC), najvyššieho civilného vyznamenania Austrálie.

Passmore bol rovnako historikom filozofie ako aj filozofom. Vždy venoval veľkú pozornosť komplexnému historickému kontextu filozofických problémov. Vydal asi dvadsať kníh, z ktorých mnohé boli preložené. Filozof Frank Jackson poznamenáva, že Passmore „formoval verejnú diskusiu a otvoril filozofiu a históriu myšlienok širšiemu svetu“.

Passmore sám seba charakterizoval ako „pesimistického humanistu“, ktorý nepovažoval ani ľudské bytosti, ani ľudské spoločnosti za dokonalé.

Zomrel 25. júla 2004(zdroj životopisu: https://en.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: