Koupit knihy

Jiřina Kubíková

česká, 1930 - 2020


Nahrávám...

Životopis

ThDr. Jiřina Kubíková (* 8. února 1930 Praha - † 6. února 2020 Praha), emeritní profesorka Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jiřina Kubíková patří k první generaci lidí, kteří se už narodili v Církvi československé husitské.
Lidé z rodin, které se pro novou církev nadchly a obětovaly nemalé prostředky, aby se složily na stavby sborů, modliteben, dětských domovů, sociálních zařízení... (v prvních letech po vzniku církve bylo vybudováno cca 200 budov), byli zvyklí dávat církev na první místo.
Sestra Jiřina Kubíková se tedy velice brzy rozhodla v této církvi sloužit.
Studovala na Husově československé bohosloveckou fakultě. Kněžské svěcení přijala 30. srpna 1953 a vykonávala duchovenskou službu v náboženských obcích v Aši, v Karlových Varech, v Praze – Michli, Holešovicích, Vyšehradě, Starém Městě, Libni a Malé Straně.
Hned v prvních letech služby se projevil její vztah k dětem a k jejich výchově v duchovní péči. Z mnoha jejích “žáků” jsou dnes duchovní, které dokázala nadchnout pro toto povolání, protože se jí Bůh nestal jen předmětem studia ale dokázala k němu najít živý vztah a zprostředkovat ho a zpřítomnit i ostatním lidem.
V letech 1976-77 působila v ústředí Církve československé husitské jako přednostka naukového odboru úřadu patriarchy. V letech 1978-90 se věnovala pedagogické činnosti na Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze, na katedře praktické teologie (docenturu získala v roce 1980, profesorkou byla jmenována v roce 1982).
I po odchodu do důchodu se věnovala publikační činnosti. Často přispívala do církevního týdeníku Český zápas, napsala řadu knih. Jen jedna věc ji velice trápila. Jak sama uvedla: „Přibližně polovinu duchovenského sboru Církve československé husitské tvoří ženy – ale když církev vydá o svém životě oficiální zprávu (viz sborník 90 let Církve československé husitské, Praha 2010), po jeho přečtení by nikdo neřekl, že tu ženy duchovní vůbec existují a že tu dokonce pracují. Nic se ve sborníku o jejich díle nedozvíme.” K jejím posledním dílům patří brožurka „Ženy ve službě Kristu v Církvi československé husitské” vydaná
v roce 2017 k 70. výročí svěcení žen, kde bylo jejím přáním práci žen v církvi zviditelnit.(zdroj životopisu: evangelickytydenik.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Jules Verne

1828 - 1905