Jiří Sádlo

česká, 1958

Nahrávám...

Životopis

RNDr. Jiří Sádlo je český přírodovědec a biolog, věnující se fytocenologii. Zabývá se také cenogenezí, relikty a neofyty, dynamikou krajiny v holocénu a kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a v současnosti působí v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích.

Kromě úzce odborných textů je spolautorem knih Biologie krajiny (spolu s Davidem Storchem; Vesmír, 1999) a Krajina a revoluce (spolu s Petrem Pokorným, Pavlem Hájkem, Dagmar Dreslerovou a Václavem Cílkem; Malá skála, 2007) a eseje Krajina jako interpretovaný text.

Okrajově se zabývá i uměleckou tvorbou. Své deníkové postřehy, inspirované především proměnami krajiny a přírody během roku, vydal knižně pod názvem Prázdná země – listopadová čast roku (Dauphin, 2007).

*


RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (*1958)

Je suburbánní obyvatel, profesí pak biolog. Svého času důkladně zpracoval většinu křoví v Česku. I dnes se věnuje hlavně rostlinné sociologii, ale také cenogenezi, reliktům a neofytům, dynamice krajiny v holocénu a kulturně-naturálním jevům a procesům, (zejm. nové divočině, suburbii, postrustikální krajině, nepřírodním biotopům). Krom textů nadobro již odborných je autorem eseje Krajina jako interpretovaný text a spoluautorem knih Biologie krajiny a Krajina a revoluce. Vzácně publikuje v časopisech Vesmír a Analogon. Když se mu podaří něco divného zazpívat nebo uvařit, cítí zřejmé zadostiučinění. Je-li však pokládán za blba, smutně souhlasí, což prý není ani ze skromnosti, ani z pokrytectví.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/, Dauphin

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015