Krajina a revoluce: Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

O krajině v historické perspektivě se zatím u nás psalo většinou z hlediska člověka, anebo z hlediska přírody. Texty Jiřího Sádla, Petra Pokorného, Pavla Hájka, Dagmar Dreslerové a Václava Cílka se pokouší tyto přístupy propojit s cílem psát o krajině z hlediska krajiny.

https://www.databazeknih.cz/images_books/44_/44450/krajina-a-revoluce-vyznamne-prelomy-ve-vyvoji-kulturni-krajiny-ceskych-zemi-44450.jpg 4.610
Žánr
Literatura naučná, Příroda, zvířata
Vydáno, Malá Skála
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (2)

Kniha Krajina a revoluce: Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí

Přidat komentář
alef
25.10.2016

Snahou téhle knížky bude změnit Vám původní pohled na krajinu, jako čistě na výsledek lidských aktivit, a ukázat, že vztah člověk vs. krajina není jednosměrný (protože to by znamenalo, že člověk je aktivní tvůrce a příroda pasivní objekt – produkt), ... bude se snažit ukázat, že vztah člověk vs. krajina je KOEVOLUCÍ, ... že jde o vývoj během něhož se aktéři vzájemně přizpůsobují a ovlivňují zpětnými vazbami, ... že je to vztah, kdy člověk mění prostředí a zároveň prostředí nutí člověka měnit strategie (kdy krajina je chápána jako lidský artefakt, ale i jako prostředí ovlivňující člověka) ... podle tohoto "nového" přístupu, se pak můžeme na krajinu dívat 2 odlišnými způsoby (podle toho zda zdůrazníme aspekt přírodní nebo kulturní, kdy nelze jeden odvodit z druhého), a zdůrazňuje, že ne každý nárůst kulturních vlivů s sebou nese přírodní degradaci a taky že optimální kulturní krajina je taková, kdy se člověk a příroda se doplňují ...

V této knížce pak můžete pohlédnout na kulturní krajinu vzniklou díky zásadnímu předělu, který způsobila změna způsobu života lidí … ve 20.stol. nám tento příběh s aktéry a dramatickým dějem, popisuje moderní legitimizační mýtus podpořený vědou ...
...kdy tradiční forma tohoto příběhu říká, že dobrý, pokrokový a úspěšný člověk pokořil barbarskou a nehostinnou přírodu, ... a nová verze pak říká, že barbarský, agresivní a sobecký člověk si podmanil pestrou a harmonickou, ekologicky stabilní přírodu, a to byl počátek dnešní ekologické krize.

Člověk je prostě bytostí žijící na rozhraní dvou světů ... přírody a kultury :-) ... je to rozhodně zajímavé čtení:

"Lidé nejlépe fungují v měřítku, které je spíše malé … přirozená zkušenost roste z důvěry ve věci kolem nás a tíhne k měřítku lokálnímu a krátkodobému … zkušenost nás nutí nedůvěřovat velkým a abstraktním rámcům ..."

"Krajina ... je nám vzdálená, tvoří kontext toho, co nám je blízké (já, my, naše chalupa, ves … „za humny je širý kraj“) ... to je pohled, ke kterému lidé obvykle tíhnou (tradiční pohled) ... novou zkušenost pak můžeme získat změnou měřítka ..."

A ještě jedna poznámka, ... v této knížce není hlavní hrdina člověk ... ale krajina, člověk je jen jedním z atributů ... :-).

Připojuji se k "jarmíkovi" a tuhle knížečku doporučuji, rozhodně se jedná o zajímavé čtení.

jarmik
03.01.2014

Knížku určitě doporučuji, zejména zvídavým turistům. Je i pěkně udělaná (malý formát, pěkný papír). Dbá se dobré úrovně jazyka, navíc jsem se naučil pár pojmů z té krajinářské hantýrky (hlavně, kdo máš dlouhý vlas anebo neznáš ruderální a synatropní, nechoď mezi nás), našel jsem zábavné detaily.

Osobně se mi nejvíce líbilo:


- kapitola o české barokní krajině. Tento pojem mě - jako každého mudrlantského turistu - oslovuje. V té kapitole je věcně a srozumitelně rozebrán. A asi i z větší části rozmetán. Přesto však poutavě a myslím s velkým zaujetím pro to, co obecně na věcech, které tak nazýváme, máme rádi. Jsou k tomu tři pěkné studie o barokním Jičínsku, Liteňsku a Čelákovicku;


- případová studie o hoře Vladař u Žlutic. Keltíci tam udělali na náhorní plošině velkou nádrž na vodu, která se postupně zanášela. Teď se udělal průzkum jednotlivých vrstev a dle složení (hlavně pylů) se odhaduje, co kolem tak asi mohlo růst, a jak se krajina využívala. Že starší Keltíci tam měli intenzivní osídlení celého vrcholu, nádrž čistili a měli dobrou vodu, pak to shořelo, přišli mladší Keltíci. Ti odešli a pak to postupně celé zarostlo, až zase postupně začalo hospodářsky využívat, nádrž byla stále špinavější a asi z ní pila už jen zvířata, a potom poslední dobou zase vrch celkem zarůstá. Až neuvěřitelně očekávatelné mi přišlo, že za Keltíků tam fakt bylo hodně jmelí a pak i vřesu.


Celý článek na blogu: http://jarmik.pise.cz/441-krajina-a-revoluce.html

Autoři knihy

Václav Cílek
česká, 1955
Jiří Sádlo
česká, 1958
Petr Pokorný
česká, 1972

Kniha Krajina a revoluce: Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí je v

Přečtených17x
Čtenářské výzvě1x
Doporučených1x
Knihotéce5x
Chystám se číst26x
Chci si koupit10x