Jiří Pelikán životopis

česká, 1932 - 2015

Životopis

Jiří Pelikán (4. června 1932 – 29. dubna 2015) byl český pedagog a sportovní činovník a spoluzakladatel Evropského hnutí fair play.
Jeho názory na vývoj společnosti v šedesátých letech způsobily, že musel z pedagogické fakulty odejít a po krátkém pobytu na filozofické fakultě nakonec musel opustit celou sféru vysokých škol. Uplatnění našel ve Výzkumném ústavu odborného školství a v tzv. Pedagogické laboratoři, věnující se empirickým výzkumům.
Po roce 1989 se vrátil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a stal se na deset let vedoucím katedry pedagogiky.
Publikoval celou řadu odborných prací o výchově, např. Výchova jako teoretický problém nebo Výchova pro život.
Od roku 1987 se zapojil do činnosti Českého klubu fair play a byl jeho předsedou v letech 1995 až 2006, stál u vzniku Evropského hnutí fair play.
Věnoval se atletice, v roce 1954 se stal i atletickým rozhodčím a byl i ústředním rozhodčím atletického svazu. V letech 1990 až 1992 byl členem výkonného výboru atletického svazu a vedl komisi pro koncepci rozvoje atletiky.
Byl i členem pléna Českého olympijského výboru a jeho rozhodčí komise, působil také v antidopingových orgánech ČSTV.
V roce 2009 byl vyznamenán titulem Čestný člen Českého atletického svazu. (zdroj životopisu: cs.wikipedia.org)

Ocenění