Jiří Mikulec

česká, 1962

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. (* 18. března 1962 Praha) je český historik, člen Historického ústavu AV ČR, zabývající se českými dějinami 17. a 18. století, problematikou náboženského života, barokní zbožnosti a rekatolizace.

V letech 1981-1986 vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (obor čeština-dějepis). Od roku 1987 pracuje v Historickém ústavu ČSAV. V roce 1988 získal titul PhDr. a v roce 1992 titul CSc. V roce 2005 se habilitoval prací Náboženská bratrstva v Čechách v 17. a 18. století. Příspěvek k výzkumu barokní lidové zbožnosti. a byl jmenován docentem starších českých dějin. V současnosti působí jako vedoucí redaktor časopisu Folia Historica Bohemica. Je členem Komise pro studium rekatolizace českých zemí v 16.-18. století a přednáší na filozofické fakultě Univerzity Karlovy a filozofické fakultě Univerzity Pardubice.

Zdroj životopisu: cs.wikipedia.org

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905