Jiří Kropáček

česká, 1930 - 2009

Nahrávám...

Životopis

doc. PhDr Jiří Kropáček (1930-2009)

Jiří Kropáček se narodil 27. 2. 1930 v Praze a zemřel tamtéž 22.1.2009.
Otcem byl italský legionář, plukovník generálního štábu čs. armády, který byl za odbojovou činnost 13. prosince 1943 v Drážďanech Němci popraven.

Jiří Kropáček vystudoval obor dějin umění na filozofické fakultě univerzity Karlovy v Praze. Zde se setkal s velkými osobnostmi českého dějepisu umění Antonínem Matějčkem, s Josefem Cibulkou či Janem Květem.
Po studiích pracoval nejprve (1956-1959) v Alšově jihočeské galerii na Hluboké, kde se podílel na prezentaci jihočeské pozdní gotiky a potom v Národním muzeu v Praze (1959-1961). V roce 1961 se stal asistentem na katedře dějin umění a estetiky FF Karlovy University. Zde se také habilitoval. Habilitační řízení proběhlo v dubnu 1990, docentem pro obor teorie a dějiny umění jmenován k 1.5.1990. Od r. 2003 přešel na Katolickou teologickou fakultu na Ústav dějin křesťanského umění.
Člen národního komitétu ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).

V prosinci 1955 se oženil se studentkou mediciny Libuší Křelinovou, dcerou spisovatele Františka Křeliny, odsouzeného v červenci 1952 za protistátní činnost na 12 let. Byl zatčen 24.8.1951 na Spořilově a vězněn do roku 1960, kdy byl v květnu propuštěn na amnestii.

Zdroj životopisu: http://www.prostor-ad.cz/pruvodce/praha/sporilov/vedci/kropa

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Terry Pratchett

1948 - 2015