Jiří Hanzelka

česká, 1920 - 2003

Nahrávám...

Životopis

Cestovatel a publicista Ing. Jiří Hanzelka se narodil 24. prosince 1920 ve Štramberku. Číst a psát se učil Bratislavě. Odmaturoval v roce 1938 hned v témže roce začal studovat na Vysoké obchodní škole v Praze.
Během okupace musel studia přerušit (vysoké školy byly Němci zavřeny). Během té doby pracoval jako úředník. Vysokou školu dokončil až roku 1946. Během studií se seznámil s Miroslavem Zikmundem. Brzy navázali celoživotní přátelství. V roce 1947 se jim splnil studentský sen: cestování. S legendárním vozem Tatra 87 během 3 let napříč Afrikou a Jižní Amerikou. Z jejich cesty odvysílal rozhlas rekordních 700 reportáží. Během své cesty pořídili množství fotografií, zápisků a natočili spousta metrů dokumentárního filmu. Zápisky a fotografie pak použili mj. ve svých cestopisných knihách. O tyto knihy byl takový zájem, že jen do roku 1954 byla zcela rozebrána 3 vydání o celkovém nákladu neuvěřitelných 150 000 ks! Také jejich filmové reportáže byly velice úspěšné. Např. jen za první měsíc (a to na začátku letní sezóny!) přišlo na jejich “Afriku” 790 000 diváků. Jako komerční inženýři, také předpřipravili obrovské množství obchodních smluv. Druhou výpravu podnikli v letech 1959-64. Tentokrát vyrazili do Asie, Austrálie a Oceánie. Cestu podnikli na dvou upravených terénních nákladních vozech Tatra 805, tentokrát s doprovodným týmem. Také na této cestě vzniklo množství fotografií, zápisků a filmových záběrů. Zejména však na této cestě vznikla nechvalně známá Zvláštní zpráva č. 4. Tato tajná zpráva kriticky popisovala hospodářský a sociální stav na tehdejším sovětském území na východ od Uralu. Zřejmě i toto poznání mnohých skutečností přivedlo oba cestovatele v polovině 60. let minulého století do řad tzv. reformních komunistů. Po okupaci republiky vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968 se oba dostali na “index” a na 20 let se museli “odmlčet”, zejména když ještě navíc Hanzelka podepsal tzv. Chartu 77. Teprve po roce 1989 se o nich veřejnost zase mohla dovědět. Hanzelka se dokonce na čas stal poradcem vlády. Strasti cestování a následky nemocí se však zřejmě projevily i na jeho zdraví, které se postupem let zhoršovalo. Po 65 letech přátelství s ing. Miroslavem Zikmundem , ve věku 82 let se Jiří Hanzelka vydal na samostatnou cestu, nejdelší ve svém životě. Bylo to v sobotu, 15. února 2003.

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938