Jiří Gaisler

česká, 1934 - 2014 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Prof. RNDr. Jiří Gaisler DrSc. (* 3. 7. 1934 Praha, + 7. 7. 2014). Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Od roku 1969 dosud působí na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 1990 vede katedru zoologie a ekologie, o rok později byl jmenován profesorem Masarykovy univerzity.
Prof. Gaisler patří k předním českým zoologům. Zabývá se především systematikou a ekologií savců. Publikoval dosud 140 vědeckých časopiseckých prací a monografií, řadu z nich v zahraničí. Zvláště jeho kompendium Savci světa, jehož spoluautorem je doc. Zejda a které bylo vydáno v letech 1995 až 1998, získalo výrazný zahraniční ohlas a bylo přeloženo do čtyř jazyků. Profesor Gaisler tak je významným brněnským a českým zástupcem ve světové vědecké komunitě, podílejícím se svým dílem na univerzitní výuce a vědě nejen u nás, ale i v zahraničí.

Odborné znalosti získával nejen v tuzemsku, ale rovněž při výzkumech na Balkáně, v bývalém Sovětském svazu, ve Francii, v Egyptě, jednorázově či krátkodobě pedagogicky působil na univerzitách v Alžírsku, v Afghánistánu, ve Spojených státech amerických a v Rakousku.

V současnosti se prof. Gaisler výzkumně zabývá ekologií drobných savců a věnuje se zejména studiu netopýrů. O jeho snaze popularizovat vědu svědčí trvalá spolupráce se školami, muzei, hvězdárnou i zoologickou zahradou, kde přednáší mládeži.

Profesor Gaisler, stávající proděkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, byl v loňském roce za své dílo oceněn Cenou rektora Masarykovy univerzity. Město Brno nyní přidává svoje ocenění jako výraz uznání mimořádných vědeckých kvalit profesora Gaislera a jeho přínosu brněnské vědě a vysokému školství.

Též autor publikace o historii jazzu.

Zdroj životopisu: http://ceny.brno.cz/index.php?nav01=216&idceny=14

Populární autoři: