Koupit knihy

Jaroslav Mužík

česká, 1950


Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. (* 2.2.1950 v Plzni).
Otec Vojtěch Mužík (nar. 25. 2. 1915, zemřel 4. 7. 1993) měl středoškolské vzdělání a celý život pracoval v n. p. Západočeské lihovary a konzervárny v Plzni, většinou v ekonomickém úseku. Matka Božena (roz. Kašparová) měla základní vzdělání a téměř celý život pracovala jako dělnice v závodě Drožďárna v témže podniku jako otec. Mám jednoho bratra Ing. Vojtěcha Mužíka, * 14. 9. 1944. Celý život pracoval v oblasti výpočetní techniky.
Pro můj život je důležitá moje rodina. S manželkou máme dceru Radku a syna Martina. Máme tři vnuky a jednu vnučku.

Z dosud neobjasněných a těžko pochopitelných důvodů jsem v patnácti letech po ukončení základní devítileté školy nastoupil do střední vojenské školy (gymnázia) v Moravské Třebové. Tam jsem také v roce 1968 maturoval a pak zahájil studium na vysoké vojenské škole - Vojenské politické akademii v Praze. Střední vojenská škola byl určitě omyl, nebylo to nic pro mne, pro moji povahu, pro zájmy. Byla organizována po sovětském vzoru jako dril. Situace se zlepšila v roce 1968 po přechodu na Vojenskou politickou akademii. Ani dráha budoucího politruka armády se pro mne nezdála ta pravá... Obrodný proces tzv. pražského jara se stal pro moji životní orientaci doslova klíčový. Kvůli tehdejší angažovanosti jsem musel v roce 1969 odejít ze školy i armády.

Na počátku své profesní kariéry jsem měl normální štěstí. Přihlásil jsem se na inzerát do Jednoty, spotřebního družstva Plzeň-jih v Plzni, kde jsem začínal jako vedoucí učňovského střediska. Pak jsem postupně prošel další pozice a zaměstnavatele až jsem skončil na Ústřední družstevní škole Ústřední rady družstev na Jílovišti u Prahy. Práce v družstevnictví mě zaujala z několika důvodů. Tím prvním bylo postavení výchovy a vzdělávání v družstevnictví jako jeden ze základních principů rozvoje tohoto společenského hnutí. Já jsem tím získal široké pole pro svůj profesní rozvoj. Vyhovovala mě i atmosféra ve spotřebních, výrobních či bytových družstvech. Družstva již tehdy v plánovité ekonomice byla relativně hospodářsky samostatná, pokoušela se částečně konkurovat státnímu sektoru. Také ideologický tlak KSČ se mě nezdál tak silný jako jinde. Asi to bylo tím, že KSČ ta družstva jednou (v padesátých letech) násilně vytvořila a pak je nechala relativně žít...

Družstevnictví mně dalo mnoho. Příležitost vědecky pracovat, zažít praxi vzdělávání na různých úrovních řízení, účast na mezinárodních projektech, ať již v rámci RVHP či Mezinárodního družstevního svazu.

Práce v čs. družstevnictví mě umožnila poměrně rychle se adaptovat na hospodářské a společenské změny po roce 1989. Nastala doba, kdy jsem se angažoval v západní Evropě na různých vzdělávacích, nakladatelských a mediálních projektech. Kromě již zmíněné švýcarské nadace Transfer to byla práce v koncernu Bertelsmann, nakladatelství Klett, práce pro vzdělávací firmy ve Francii (France Formation Lyon), v Rakousku (Humboldtfernlehrinstitut Vídeň) či v Holandsku (Handelsacademie Panningen) a další. Od roku 1996 působím v akademické sféře.

Patřím k těm lidem, kteří jsou nazýváni workholiky. Nicméně dlouhodobé onemocnění jater mě naučilo trochu korigovat i životní styl. Věnuji se chalupářskému životu a snažím se trochu šetřit. Nemoc mě přinutila vzdát se mé velké záliby, a to kopané. Nyní sleduji kopanou jen v médiích. Kdysi bylo mým velkým zájmem cestování. I to jsem musel pod vlivem nemoci korigovat. V současnosti jsem již zcela zdráv, tak se snažím si užít života. V roce 2007 v březnu jsem na příklad navštívil Univerzitu v Mexico City a při té příležitosti si prohlédl celou zemi.

Vzdělání a akademická kvalifikace

1956-1965
Základní devítiletá škola v Plzni, Karlovarská třída

1965-1968
Vojenské reálné gymnázium Jana Žižky z Trocnova, Moravská Třebová (maturita)

1968-1969
Vojenská politická akademie Praha, odchod z armády do civilu, přestup na civilní vysokou školu

1969-1973
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor pedagogika dospělých a sociologie (vysokoškolská kvalifikace)

1975
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha - rigorosní zkoušky (PhDr.)
Téma rigorózní práce: Problémové metody a jejich uplatnění ve vzdělávání dospělých

1979-1984
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - externí vědecká aspirantura v oboru pedagogika (CSc.)
Téma kandidátské práce: Systém výchovy a vzdělávání v čs. družstevnictví

1990-1993
Ruská akademie řízení v Moskvě - externí příprava a obhajoba doktorské disertace v oboru ekonomika, plánování, organizace řízení národního hospodářství a jeho odvětví (DrSc.)
Téma doktorské práce: Organizacija podgotovki kadrov upravlenija v chozjajstvěnnych systěmach koopěraciji, diplom doktora ekonomických věd, nostrifikován komisí vlády ČR.

2005
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační řízení v oboru pedagogika
Téma habilitační práce: Koncepce rozvoje celoživotního vzdělávání.

Přehled zaměstnání:
• 1973-1974 Jednota, spotřební družstvo Plzeň-jih se sídlem v Plzni, vedoucí učňovského střediska a vedoucí oddělení vzdělávání pracovníků
• 1974-1977 Krajský výbor Českého svazu spotřebních družstev Plzeň, referent vzdělávání dospělých a péče o pracující
• 1977-1982 Ústřední rada družstev v Praze, referent v oddělení výchovy a vzdělávání
• 1982-1990 Ústřední družstevní škola Ústřední rady družstev Jíloviště u Prahy, lektor, vedoucí katedry společenských věd
• 1991-1992 Transfer, vzdělávací nadace švýcarské vlády pro přípravu managementu a podnikatelů St. Gallen-Praha, vedoucí lektor
• 1993-1995 Německá korespondenční akademie Bertelsmann media Praha, pedagogický vedoucí
• 1995-1996 Eastern Communikations (nakladatelství Klett), Stuttgart-Berlin-Praha, hlavní manažer projektu "Příprava managementu pro neziskovou sféru"
• 1996 -2012 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, vysokoškolský učitel na katedře andragogiky a personálního řízení, od roku 2005 jako docent.
• 2012 (1.9) - dosud
Univerzita Jana Amose Komenského, akademický pracovník

Podnikatelské aktivity:
V roce 1994 jsem s německým společníkem panem Frankem Warthulem založil v Praze úklidovou firmu Warthul CR. Ve firmě jsem vystřídal několik pozicí. Firmu v současnosti vede můj syn Martin. Já sám se soustřeďuji na podnikání v oblasti ekonomického a organizačního poradenství, na školící aktivity v dalším profesním vzdělávání dospělých.(zdroj životopisu: http://www.jaroslavmuzik.cz/zivotopis)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021