Jaroslav Matějka

česká, 1927 - 2010

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Jaroslav Matějka, CSc. (9. září 1927, Ivančice – 17. dubna 2010, Praha) byl český komunistický spisovatel, scenárista, publicista, filmař, historik a stranický funkcionář.
Absolvent vyšší lesnické školy v Hranicích 1949 a Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze 1953. Dále již jen ve stranických službách.

Autor monografií K. Gottwald, Život sira Winstona. Beletrie: Náš dědek Josef (1973) zfilmován v roce 1976. Rodáci a odrodilci, Kam jdete, rodáci (podle nich televizní seriál Rodáci 1988). Z dalších Jakub Nemrava, Už troubějí, Tři na konečné, Strýcové jdou do nebe, Pane blázen, kolik je hodin (vesměs knihy s politickým podtextem často s inspirací autorova mládí v Ivančicích.) (Prameny: Čeští spisovatelé 20. století 1985, Slovník českých spisovatelů od r. 1945 díl 2 1988)

V šedesátých letech přichází první větší historické studie a poté monografie Život sira Winstona (o Churchillovi 1968) a obsáhlá a čtivá kniha nazvaná lapidárně Gottwald (1971). V těchto monografiích se Matějka vyučil dialektickému zobrazení charakteru a stanul na pomezí historiografie a literatury. Sám o tom napsal: „Dějiny člověk popisuje prostřednictvím protagonistů a tím jsem se já dostal k tvorbě postav.“ Uvádí se, že vydal ve dvaačtyřiceti vydáních kolem 1 milionu knih.

Zdroj životopisu: MÚ Ivančice

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905