Jaroslav Brož životopis

česká, 1963

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

ThLic. Jaroslav Brož SSL (* 22. února 1963 Náchod) je římskokatolický kněz, biblista-novozákoník a nynější proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro studium.

Pochází ze sedmi sourozenců, jeho bratrem je nynější děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy ThLic. Prokop Brož. Jeho rodina pochází z Červeného Kostelce, v roce 1981 absolvoval gymnázium v Trutnově a přihlásil se ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Studium úspěšně ukončil v roce 1988 a 25. června 1988 byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze.

Poté působil až do roku 1993 v kněžské službě v královéhradecké diecézi. Už od roku 1990 byl s přestávkami také odborným asistentem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a v roce 1994 na ní získal licenciát teologie. V letech 1994 až 1997 studoval v Římě na Papežském biblickém institutu (Pontificium Institutum Biblicum) a toto studium zakončil licenciátem biblických věd (SSL). V letech 1997–2000 absolvoval doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze.

Je čestným kanovníkem Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové a dne 3. července 2010 se stal také sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

V únoru 2011 byl zmiňován v souvislosti s výběrem nového biskupa královéhradecké diecéze, jímž se však nakonec stal Jan Vokál. (zdroj životopisu: wikipedia)

Ocenění