Koupit knihy

Jan Široký

česká, 1964 - 2020


Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Jan Široký, CSc. vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB - Technickou univerzitu v Ostravě. Ve svém odborném výzkumu se zabýval daňovou teorií a praxí, především incidencí daní a její aplikací. Výsledky svého výzkumu publikoval v odborném ekonomickém tisku, včetně impaktovaných vědeckých časopisů, i popularizačních článcích a prezentoval na tuzemských i zahraničních konferencích a seminářích. Mezi jeho díla patří úspěšné knihy "Daňové teorie" (Praha: C. H. Beck) a "Daně v Evropské unii" (Praha: Leges).

Jan Široký byl řešitelem výzkumných prací včetně GAČR a hodnotitelem projektů TAČR. Je uváděn ve Web of Science (74 záznamů, H index = 5). Jan Široký byl členem International Institute of Public Finance a České společnosti ekonomické. Ke sklonku jeho života vyučoval na EkF VŠB-TU v Ostravě, kde byl také členem vědecké rady a garantem studijního programu. Figuroval v několika redakčních radích odborných časopisů.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.