Jan Poněšický životopis

česká, 1943

Životopis

MUDr. PhDr. Nar. 3.10.1943 v Praze, psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut.

Profesní životopis.
Po absolvování FVL KU Praha v r.1967 jsem pracoval na chirurgickém, ortopedickém a interním oddělení KNsP Č. Budějovice, a od r. 1970 v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice až do mé emigrace r.1977. V r.1973 jsem atestoval z psychiatrie. Druhá atestace mi nebyla z politických důvodů umožněna /byl jsem předsedou Klubu angažovaných nestraníků (KAN) v Jihočeském kraji v r. 1968/, stejně tak i dosažení titulu CSc, ač jsem složil všechny potřebné zkoušky. Vzhledem k zaměstnání na psychiatrii mi bylo povoleno dálkové studium psychologie na FF KU Praha, které jsem ukončil r. 1976. Od r. 1972 do r. 1977 jsem absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii SUR, jakož i výcvik v hypnose a autogenním tréninku.

Na základě zájmu o psychoterapii a psychosomatiku jsem si vybral pro svou svou emigraci SRN, kde existuje hustá síť psychosomatických klinik a léčeben. Pracoval jsem zprvu v Brémách na klinice Dr Heines pro neurologii, psychiatrii a psychoterapii, poté v Tiefenbrunnu u Göttingenu v akademické nemocnici pro psychogenní a psychosomatická onemocnění, dále na katedře psychoterapie a psychosomatiky universitní kliniky v Düsseldorfu, kde jsem byl činný zčásti jako vědecký a zčásti coby pedagogický pracovník. Od r. 1986 do r. 1996 jsem zastával místo primáře na psychosomatické klinice Alpenblick v Isny-Neutrauchburg, a posléze jsem vedl až do r. 2006 oddělení pro anorexie, bulimie a těžké poruchy osobnosti na psychosomatické klinice Median v Berggieshübelu u Drážďan.

V SRN jsem znovu absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii a pokračoval v psychoanalytickém výcviku, který jsem ukončil r. 1986. Mimo to jsem získal i kvalifikace vedoucího Balintovských skupin a supervisora pro individuální i skupinovou psychoterapii.

V současné době se plně věnuji psychoterapeutické výuce psychologů a lékařů na psychoterapeutickém a psychoanalytickém institutu v Drážďanech a Lipsku, jakož i v okolních psychosomatických klinikách, a publikační činnosti.

Po přestěhování do Bad Gottleuby, jež leží mezi Drážďanami a Prahou r. 1996, jsem rozšířil své pedagogické působení i na Českou republiku, kde vedu komunitně-skupinový výcvik SUR, vyučuji na Pražské vysoké škole psychosociálních studií psychoterapii, psychopatologii, psychoanalýzu a psychosomatiku, a na Fakultě humanistických studií KU Praha psychosomatiku. Kromě toho pravidelně přednáším na kongresech a konferencích v Česku, na Slovensku, v Německu a v Rakousku.

Příslušné doklady týkající se mé kvalifikace i mého dosavadního působení včetně seznamu dosavadních publikací přikládám.

MUDr PhDr Jan Poněšický
01816 Bad Gottleuba, Bahraweg 2, SRN

Publikace :
Etické aspekty psychosomatických onemocnění. Psychoanalytický sborník č. 2, 3/1991,
str.15 - 22. Psychoanalytické nakladatalství J. Kocourek, Praha.

Psychoterapie a etika. Psychoanalytický sborník č. 2, IV/1992, str. 7 – 10. Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, Praha.

Léčebná problematika u psychosomatických onemocnění. Praktický lékař 74/12, 1994, str. 587 - 588. Avicenum, Praha.

Supervise v psychoterapii. Editor Eis, Z.: Supervise, str. 75 – 78. PPI Palata, 1995.

Skupinová psychodynamika a psychoterapie. Psychoterapie IV, Sborník přednášek, str. 100 – 116. Triton, Praha, 1995.

Dynamika a struktura psychosomatických onemocnění. Psychoterapie II, Sborník přednášek, str. 101 – 143. Triton, Praha, 1997.

Láska a psychoterapie. Psychoterapie II, Sborník přednášek, str.258 – 261. Triton, 1997.

Psychodynamika psychosomatických onemocnění – anorexia nervosa. Psychoterapie III, Sborník přednášek, str. 105 – 115. Triton, Praha, 1997.

Psychosomatické kasuistiky. Psychoterapie III, Sborník přednášek, str.116 – 124. Triton, Praha 1997.

Třívrstvový model skupinové psychoterapie. Psychoterapie V, Sborník přednášek, str.33 – 46. Triton, Praha, 1998.

Teorie a klinický význam úzkosti. Psychoterapie V, Sborník přednášek, str. 113 – 127. Triton, Praha, 1998.

Slepá místa v psychoterapii. Psychoterapie VI, Sborník přednášek, str.15 – 19. Triton, Praha, 1998.

Asthma z hlediska psychosomatiky a psychoterapie. Asthma Bronchiale, str. 57 – 60. Litomyšl, 2002.

Psychosomatika. Kolektiv autorů: Bolesti zad II, str. 35 – 38. Triton, Praha, 2003.

Psychosomatika. Kolektiv autorů: Když srdce stůně, str. 7 – 15. Triton, Praha 2003.

Psychosomatika asthmatu. Kolektiv autorů: Povídání o asthmatu, str.7-10. Triton,Praha 2003.

Bolesti zad v psychosomatickém přístupu. Hnízdil J., Šavlík J., Beránková B.: Bolesti zad, str. 9 – 18. Triton, Praha, 2005.

Psychosomatické suplementum. Zdravotnické noviny 20/2005, str. 12 – 16. Praha.

Psychosomatika – teorie a praxe. Psychoterapeutické sešity 1, III/2002, str.12 – 14. Praha.

Postmoderní společnost a krise autority. Kolektiv: Risikové chování dospívajících a jeho

Prevence, str. 13 – 18. CEVAP, Praha, 2006.

Psychoanalytické modely v psychosomatice. Růžička, J. (ed.): Psychosomatický přístup k člověku, str. 49 – 66. Triton, Praha 2006.

Některá úskalí psychoterapie psychosomatických poruch. Růžička J. (ed.): Psychosomatický přístup k člověku, str. 67 – 71. Triton, Praha 2006.

Psychologie a psychoterapie anorexie a bulimie. Růžička J. (ed.): Psychosomatický přístup K člověku, str. 72 – 85. Triton, Praha 2006.

Arteterapie u strukturálních poruch osobnosti. Arteterapie 13/2007, str. 3 – 5. Mšené Lázně.

Psychosomatika bolesti. Rozšířená verse přednášky na psychosomatické konferenci LF MU, Brno 7.12.07, vyšla ve třetím čísle 2008 „Praktického lékaře“.

Společenský vývoj, osobnost, identita a psychoterapie. Konfrontace 4/1999, str. 20 – 23.

Psychosomatika, bulimia a anorexia nervosa I. Konfrontace 1/2001, str. 6 – 11.

Psychosomatika, bulimia a anorexia nervosa II. Konfrontace 2/2001, str. 65 – 69.

O toleranci v psychoterapii. Konfrontace 4/2001, str. 205 – 206.

Asthma bronchiale z hlediska psychsomatiky a psychoterapie. Konfrontace 2/2002, str. 91 – 92.

Diskuse nad psychosomatickým přístupem. Konfrontace 1/2003, str. 5 – 6.

Tělo a tělesnost v psychoterapii. Konfrontace 4/2003, str. 185 – 187.

Jde o zkušenosti. Konfrontace 1/2004, str. 5 – 7.

Expertní a neexpertní psychoterapie. Konfrontace 4/2004, str. 238 – 240.

Balintovské skupiny a supervise – srovnání. Konfrontace 1/2005, str. 96 – 98.

Expertní a neexpertní v psychoanalýze. Konfrontace 2/2005, str. 128 – 129.

Psychoterapie : mezioborová věda (a umění) sui generis. Konfrontace 4/2005, str 263-266.

Psychoanalýza, daseinsanalýza a antropologický versus fenomenologický přístup. Psychoterapie 1/2007, str. 34 – 41.

(Psychoterapeutický časopis Konfrontace, od r. 2007 přejmenovaný na Psychoterapie, vydává nakladatelství ATD Hradec Králové, editor Doc.Dr.Z. Vybíral, PhD.)

Zásady psychoterapeutického přístupu - cyklus 5 článků v časopise pro psychosomatiku Psych@som, Lirtaps, Liberec, editor Prim.Mudr. V. Chvála, PhD.:

Basální vztah mezi pacientem a terapeutem. 3/2003, str. 35 – 36.

Práce na vztahu a přenosová neurosa. 4/2003, str. 35 – 36.

Iniciální scénické chování. 1/2004, str. 40 – 42.

Strach z psychoterapie. 2/2004, str.80 – 82.

Zásady psychotherapeutického přístupu u psychosomatických pacientů. 2/2004,str. 123 – 125.Další publikace v časopise Psych@som, Lirtaps, PPI Liberec :
Srovnání fenomenologicky-antropologického versus psychoanalytického a vývojově-psychologického pojetí psychosomatiky a psychoterapie. 1/III/2005, str. 6 – 14.

K psychosomatice výkonu. 3-4/III/2005, str. 91 – 94.

Genderová závist a identita. 6/III/2005, str. 217 – 222.

Psychosomatika, psychoterapie a neuropsychologie. 2/IV/2006, str. 70 – 76.

Psychosomatika, psychoanalýza, postmoderna a umění. 1/VI/2008, str. 4 – 7.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny – cyklus 12 článků v časopise Psych@som,Lirtaps, PPI Liberec :

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, část I. 5/IV/2006, str. 178 – 180.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, část II. 6/IV/2006, str. 181 – 183.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, část III. 1/I/2007, str. 10 – 12.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Neobvyklý případ. 2/V/2007, str. 41 – 44.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Je mi líto. 3/V/2007, str. 103 – 105.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Nespravedlivý svět. 4/V/2007, str. 142-144.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Kdo je vítěz a kdo poražený ? 5/V/2007, str. 185 – 187.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Narcistické spojenctví. 6/V/2007, str.240-2.

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Psychosomatika kůže. 1/VI/2008, str. 26-28

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Balintovské skupiny a supervise – srovnáni. 2/VI72008

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Interakce s pacientem i se skupinou. 2/6/2008, str. 77 - 80

Balintovské skupiny a teorie terapeutické změny, Kámen v žaludku, 3/6/2008, str. 126-128Zahraniční publikace :
Der psychosomatische Patient und sein Arzt. Balint Journal 1/2003, s. 16 – 18. Thieme, Stuttgart.

Ost – West – Verhältnis aus psychoanalytischer Sicht. Forum der Psychoanalyse 4/2005, s. 380 – 386. Springer, Heidelberg.

Die Macht-, Angst- und Ohnmachtsaspekte in Beziehungen und Analysen. In: Springer A., Gerlach A., Schlösser A-M.: Macht und Ohnmacht, s. 257 – 267. Psychosozial Verlag, Gießen, 2005.

Poruchy osobnosti a jejich strukturální a funkční aspekt. Psychiatria 12/4/2005, s. 184-187. SAP, Bratislava, 2005.

Balint-Gruppenarbeit und die Theorie der therapeutischen Veränderung. Balint Journal 3/2006, s. 100 – 103, Thieme, Stuttgart.

Persönlichkeitsstörungen : Struktur- oder Funktionsstörungen ? In: Springer A., Gerlach A., Schlösser A-M.: Störungen der Persönlichkeit, s. 341 – 350. Psychosozial Verlag. Gießen, 2006.

Psychoterapie, imaginace, neuropsychologie a intersubjektivita. Doplněná verse přednášky na mezinárodním kongresu KIP , Praha 7 – 10.5.07. Psychiatria, Psychoterapie, Psychosomatika 14/4/2007, s. 179-184. SAP, Bratislava.

Obecné principy a chyby v psychoterapii. Doplněná verse přednášky na česko-slovenské psychoterapeutické konferenci , Luhačovice 17 – 20.10. 2007.

Psychiatria, Psychoterapia, Psychosomatika 14/4/2007, s. 196-198. SAP, Bratislava.Knižní publikace :
Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky, 109 stran. Triton, Praha, 2002.

Úvod do moderní psychoanalýzy, 172 stran. Triton, Praha, 2003.

Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie, 208 stran. Druhé vydání, Triton, Praha, 2004.

Fenomen ženství a mužství. Psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy, 153 stran. Druhé vydání, Triton, Praha 2004.

Agrese, násilí a psychologie moci, 155 stran. Triton, Praha 2005.

Ćlověk a jeho postavení ve světě. Filosofické otázky – psychologické odpovědi, 172 stran. Triton, Praha 2006.


Připravované publikace :
Příčiny a druhy agrese a její zvládání. Doplněná verse přednášky na konferenci o domácím násilí, Bratislava 28 – 29.11.07, vyjde v časopise „Psychoterapie“ 2/2008.

Otázka ženské a mužské genderové identity. Zasláno do redakce časopisu „Analogon“.

Neuropsychologie, psychopatologie a psychoterapie. Rozšířená verse přednášky na

Psychiatrické klinice KU Praha 6,2,2008, zasláno k uveřejneni do redakce časopisu „Československá psychologie“.

Neuropsychologická teorie změny v psychoterapii. Upravená verse liberecké přednášky na 12. psychosomatické konferenci 2008. Vyjde ve slovenském časopise Psychiatria, psychoterapia a psychosomatika 15/4/2008. (zdroj životopisu: www.mlp.cz)

Ocenění