Koupit knihy

Jan Měkota

česká


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Jan Měkota, advokát, specialista v oblasti veřejných investic v rámci všech odvětví, ve kterých advokátní kancelář ROWAN LEGAL působí. Poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky v oblasti přípravy jejich nabídek i ve všech ostatních fázích cyklu veřejného investování.
Má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě zadávacích dokumentací ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, včetně zpracování komplexních smluvních podmínek v mnoha významných projektech (z oblasti ICT, stavebnictví, projektové činnosti ve výstavbě, veřejných služeb apod.), jejichž hodnota dosahovala miliard Kč a s poskytováním právní podpory mnoha uchazečům o významné veřejné zakázky zadávané v České republice. Poskytuje též dílčí právní stanoviska ke klíčovým problémům v oblasti zadávání veřejných zakázek a má mimo jiné zkušenosti také s řízeními před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Vedle právních služeb bezprostředně souvisejících s problematikou zadávacích řízení se věnuje komplexnímu právnímu poradenství souvisejícímu s administrací projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V této oblasti má Jan rozsáhlé zkušenosti v řízeních, jejichž předmětem je krácení či odnětí dotace, a to ve všech fázích a před všemi participujícími orgány (poskytovatelé dotací, Auditní orgán, finanční úřady, soudy ve správním soudnictví apod.).
Vedle problematiky veřejných investic se specializuje rovněž na oblast ochrany hospodářské soutěže. Tato specializace zahrnuje jak poradenství a zastupování v řízeních ve věcech zneužívání dominance a kartelových dohod, tak poradenství v oblasti veřejné podpory. V rámci tohoto svého zaměření se Jan dlouhodobě podílí na tvorbě a implementaci vnitřních compliance systémů zaměřených zejména na prevenci v soutěžní a trestněprávní oblasti. Soutěžní poradenství poskytuje Jan zejména klientům z oblasti práva informačních technologií, dodavatelů v oblasti energetiky či stavebnictví, ale rovněž klientům v oblasti farmacie či potravinářského průmyslu.
Specializuje se rovněž na právní poradenství v oblasti právních vztahů k nemovitým věcem a souvisejících závazkových právních vztahů. V rámci své praxe se Jan Měkota také angažoval při přípravě komplexní smluvní dokumentace pro účely činnosti profesionálního cyklistického oddílu (jak profesionální smlouvy se sportovci, tak smlouvy související s marketingovou činností).
Je rovněž aktivní při publikaci odborných článků souvisejících s tématem veřejných zakázek.(zdroj životopisu: https://rowan.legal/tym/managing-associates/jan-mekota/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968