koupit knihy

Jan Mach

česká, 1954

Nahrávám...

Životopis

JUDr. Jan Mach je advokát se zaměřením na zdravotnické právo.

Jako advokát vede tým právníků České lékařské komory, je právníkem Asociace klinických psychologů ČR, Asociace klinických logopedů ČR, Unie fyzioterapeutů, České ortodontické společnosti a působí jako právní zástupce řady nemocnic a ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb. Je lektorem Justiční akademie a místopředsedou Společnosti medicínského práva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. V minulosti působil jako poradce dvou ministrů zdravotnictví a člen právního kolegia ministra zdravotnictví. Vyučuje medicínské právo na 1. lékařské fakultě UK a v Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví..

Je autorem knih Lékař a právo (2010). Medicína a právo (2006), Právnické perličky (2008), Manželská a rodinná trápení (2008), odborné publikace Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví ll – Odpovědnost ve zdravotnictví (2011), Medicínské právo – co a jak (2015) spoluautor řady dalších odborných právnických publikací.

Poskytuje právní služby lékařským a zdravotnickým organizacím, poskytovatelům zdravotních služeb i obchodním společnostem. Preferována je trvalá spolupráce s organizací či obchodní firmou za předem dohodnutou odměnu a komplexní péče o klienta při vyřizování všech jeho právních záležitostí, včetně upozornění na nové právní předpisy a způsob jejich aplikace v podmínkách klienta. Neposkytuje právní služby proti lékařům a poskytovatelům zdravotních služeb. Úspěšné bylo právní zastoupení skupiny senátorů Senátu Parlamentu ČR ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o zdravotních službách – Ústavní soud nálezem ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl 1/12 návrhu vyhověl, zrušil tzv. přeregistrace soukromých lékařů a některá další ustanovení zákona o zdravotních službách.(zdroj životopisu: http://www.judr-jan-mach.cz/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: