Inge Hrubaničová životopis

slovenská, 1965

Životopis

Narodila sa v roku 1965. Vyštudovala odbor slovenský jazyk a literatúra – história na FF UPJŠ v Prešove. Po skončení štúdia sa deväť rokov venovala lexikografickej práci v JÚĽŠ SAV v Bratislave (spoluautorka kolektívneho diela Synonymický slovník slovenčiny, 1995, a v tandeme s J. Geržovou terminologického slovníka Kľúčové termíny výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia, 1998). V rokoch 1991 – 2000 pôsobila v bratislavskom divadle Stoka. Od roku 1998 je v slobodnom povolaní, venuje sa autorskému divadlu (divadlo Skrat v Bratislave), jazykovej redakcii textov, insitnej počítačovej grafike a šesťročnej dcére. Pre denník Sme píše rubriku Slovenčina od slova do slova. Divadelné texty publikovala v kolektívnych knižkách Divadlo Stoka: Eo Ipso, Komora, Kolaps (1997) a Divadlo Skrat. Hry 2003 – 2006 (2007) a časopisecky. (zdroj životopisu: Aspekt)

Ocenění