Helene Kottanner životopis

maďarská, 1400 - 1475

Životopis

Bola komorná uhorskej a českej kráľovnej Alžbety Luxemburskej. Je známa predovšetkým ako autorka spomienok z rokov 1439-1440 a krádežou svätoštefanskej koruny. (zdroj životopisu: https://en.wikipedia.org/wiki/...)

Ocenění