Koupit knihy

František Gel

česká, 1901 - 1972


Nahrávám...

Životopis

František Gel byl český
novinář, rozhlasový zpravodaj, spisovatel literatury faktu a překladatel.

František Gel, vlastním jménem František Feigel, se narodil v židovské rodině
. Jeho otec byl soudce. František Gel vystudoval gymnázium v Prostějově a po maturitě absolvoval ještě jednoroční abiturientský kurz obchodní akademie. Stal se korespodentem Všeobecné bankovní
jednoty v Brně
. Od roku 1921 studoval práva na univerzitě v Brně a po vojenské službě i na UK v Praze. Studia však nedokončil.

V roce 1924 začal František Gel pracovat jako brněnský dopisovatel pražského čtrnáctideníku Soudní síň, téhož roku se stal rovněž redaktorem Lidových novin ve vedení rubriky Ze soudní síně. V roce 1933 odešel do nakladatelství Melantrich.

V listopadu 1939 musel F. Gel ze země uprchnout a nastoupil službu u 1. československé divize ve Francii jako vojenský zpravodaj. Po pádu Francie působil ve stejné funkci v Anglii a po invazi byl frontovým zpravodajem exilových novin a zahraniční ČTK.
V roce 1945 se vrátil do vlasti, s rodiči se však již nesetkal. Zahynuli v koncentračním táboře.

František Gel se stal redaktorem politického vysílání Čs. rozhlasu, řídil rubriku rozhlasových reportáží Bílá kronika. Po porážce Německa zprostředkoval zpravodajství z Norimberského procesu. Působil i v diplomatických službách, přednášel i žurnalistiku na Filozofické fakultě UK

V roce 1962 byl František Gel jmenován docentem, v roce 1963 profesorem v oboru teorie novinářství.V roce 1969 odešel do penze.

František Gel začínal a celý život působil jako novinář. Přispíval do různých novin a časopisů, např. Soudní síň, Světozor, Lidové noviny, Kulturní tvorba, Literární noviny ad. V rozhlase používal pseudonym M. Uden, v tisku
šifru – gel - .(zdroj životopisu: spisovatele.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.