Louis Pasteur, 1822-1895

štítky

5 knih


Přemožitel neviditelných dravcůPřemožitel neviditelných dravců1962, František Gel

Podtitul: Ludvík Pasteur, muž čtyřikrát nesmrtelný a jedenkrát věčný. Životopis Loiuse Pasteura je i životopisem prvního desetiletí "nového lékařství". Kniha líčí napínavý boj se záhadami morů a nemocí, objevi... více


Lovci mikrobůLovci mikrobů1939, Paul de Kruif

Kniha z roku 1926 je věnována památce a odkazu významných světových vědeckých osobností, které výrazně přispěly k rozvoji mikrobiologie a epidemiologie: – Anton van Leeuwenhoek (1632–1723), nizozemský vynálezce a opti... více


Pasteur: Mikrobiální revolucePasteur: Mikrobiální revoluce2021, Jordi Bayarri

Louis Pasteur je považován za otce klinické mikrobiologie a imunologie. Objevil vakcíny proti vzteklině a sněti slezinné. Životopisný komiks popisuje Pasteurovy počátky jako studenta, jeho další studia i jeho obavy. Zach... více
Syn Napoleonova seržantaSyn Napoleonova seržanta1972, František Gel

Tímto synem je jeden z nejslavnějších vědců, francouzský chemik a biolog Louis Pasteur (1822 - 1895), zakladatel mikrobiologie a lékařské imunologie. Poutavé vyprávění seznamuje s životními osudy velkého vědce a přibližu... více


Louis PasteurLouis Pasteur1944, Zoltán Halász

Zo stránok knihy, z úryvkov listov i spomienok súčasníkov sa vynára pred čitateľom postava človeka a vedca Louisa Pasteura. V mladosti rád čítal, chodil po lesoch, kreslil, ale zaujímala ho aj matematika a prírodné vedy.... více