František Flos

česká, 1864 - 1961

Nahrávám...

Životopis

František Flos byl učitel, dramatik, spisovatel a překladatel, spolu s Eduardem Štorchem je považován za zakladatele české dobrodružné literatury pro mládež.

Narodil se 27. 7. 1864 v Přelouči v obchodnické rodině. Už desetiletý se octl na čas ve Vídni a učil se německy. Na učitelském ústavu v Hradci Králové se jeho zájem začal zaměřovat na literaturu. Jako učitel působil v rodném Polabí – v Kladrubech, v Červených Pečkách, v Týnci nad Labem. Vyučoval češtinu, dějepis a zeměpis. Pražské časopisy uveřejňovaly jeho prozaické práce, zanedlouho se objevily překlady z francouzštiny a z angličtiny, publikace knižní. Ale teprve v roce 1913 vyšla jeho první dětská knížka.

Po první světové válce se stal školním inspektorem. V šedesáti letech odešel do penze. Od té doby žil v Praze na Spořilově a psal knihy pro děti, jejichž příprava, obsáhlé studium látky, prostředí, postav, byly autorsky nemálo náročné.

Zemřel 8. 1. 1961.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: