Koupit knihy

Eva Hájková

česká, 1949


Nahrávám...

Životopis

doc. PhDr. Eva Hájková (*1949). Jako aprobovaná bohemistka našla uplatnění na pedagogické fakultě UK v Praze a na pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Odborně se věnuje didaktice a metodice češtiny pro základní školy. Autorka a spoluautorka vysokoškolských učebních textů. Pracoviště: katedra českého jazyka Pedagogické fakulty UK v Praze, Odborná specializace: didaktika češtiny pro 1. stupeň, čeština jako druhý jazyk, didaktika češtiny jako druhého jazyka, čeština pro děti cizinců(zdroj životopisu: https://www.phil.muni.cz/linguistica/art/vecerka/vec-medailonky2.pdf)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019