Emanuel Mandler

česká, 1932 - 2009 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Po dokončení studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy pracoval jako archivář a funkcionář ČSM, později jako redaktor státních školních časopisů, které vydávalo Státní pedagogické nakladatelství. Od roku 1961 byl spolupracovníkem časopisu Dějiny a současnost a od roku 1964 redaktorem časopisu Tvář, kde působil až do jeho zrušení v roce 1969. V období normalizace po roce 1968 pracoval v dělnických povoláních a nesměl oficiálně publikovat, své práce vydával pouze v samizdatu. Patřil mezi zakládající členy československého Helsinského výboru. V roce 1987 vzniklo ilegální opoziční politické hnutí Demokratická iniciativa, jehož předsedou byl až do roku 1989. 11. listopadu 1989 DI požádala Ministerstvo vnitra o registraci jako politická strana. V lednu 1990 byl Mandler kooptován do Federálního shromáždění a ve volbách v červnu 1990 byl společně se svým blízkým přítelem Bohumilem Doležalem pod hlavičkou Občanského fóra řádně zvolen poslancem Federálního shromáždění. V roce 1990 byl zvolen předsedou Liberálně demokratické strany, která vznikla z Demokratické iniciativy. Po odtržení části strany zůstal členem původní Liberálně demokratické strany, která se však nemohla zúčastnit voleb v roce 1992 a později zanikla. V letech 1992–1995 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR pracoval na vydávání časopisu Soudobé dějiny.

Zdroj životopisu: wikipedie.cz

Populární autoři: