Connie Willis

americká, 1945

Nahrávám...

Životopis

Connie Willis, celým jménem Constance Elaine Trimmer Willis (*31.12.1945). Dříve učitelka, nyní spisovatelka. První povídku publikovala v roce 1971, ale teprve v 80. letech získala věhlas všestranné a kvalitní autorky povídek, publikovaných zejména v časopisu Isaac Asimov\'s SF Magazine. Povídka s tematikou cest v čase Fire Watch (Požární hlídka, 1982) získala Huga a Nebulu, postkatastrofická povídka A Letter from the Clearys (Dopis od Clearyových, 1982; č. jako Dopis od Kláry, in: Hvězdy jako bozi, 1993) obdržela Nebulu, znovu obě ceny získala povídka The Last of the Winnebagos (Poslední z Winnebagů, 1988), humorná povídka parodující atmosféru vědeckých konferencí At the Rialto (V Rialtu, 1989) byla oceněna Nebulou a povídka Even the Queen (Sama královna, 1992) Hugem. Dosud vyšly dvě sbírky povídek – Fire Watch (Požární hlídka, 1985) a Impossible Things (Nemožné věci, 1994). Č. vyšly povídky v antologiích To nejlepší ze science fiction. První reprezentativní ročenka (1993) a Alien sex (1994). Společně s Cynthií Feliceovou (1942) napsala dva nepříliš výrazné SF romány Water Witch (Vodní čarodějka, 1982) a Light Raid (Jízda nalehko, 1989). Mimořádný kritický ohlas zaznamenal její první samostatný román Lincoln’s Dreams (Lincolnovy sny, 1987) s motivem psychického spojení s minulostí, konkrétně s dobou války Severu proti Jihu. Posun v čase do minulosti, tentokrát do morem stiženého středověku, je tématem rovněž úspěšného a Hugem oceněného románu Doomsday Book (Kniha soudného dne, 1992). W. je talentovaná spisovatelka, schopná napsat lehkou humoresku stejně jako procítěné drama; v současné době je zřejmě nejpopulárnější ženskou SF autorkou střední generace.

In: Neff, Olša – Encyklopedie literatury science fiction

Zdroj životopisu: www.legie.info

Populární autoři:

Bertrice Small

1937 - 2015