Charles Lutwidge Dodgson

Lewis Carroll pseudonym

britská, 1832 - 1898

Nahrávám...

Životopis

Lewis Carroll, vlastním jménem Charles Lutwidge Dodgson (27.1.1832 — 14.1.1898), byl anglický spisovatel, matematik, logik, učenec a fotograf. Dodgson přijal pseudonym Lewis Carroll, který je anglickým překladem jeho prvních dvou jmen v latině „Carolus Lodovicus“.

Psát začal už v raném věku povídky a básně, kkteré publikoval v časopisech. Celosvětově je znám zejména díky svým knihám pro děti „Alenka v říši divů“ (Alice\'s Adventures in Wonderland, 1865) a „Alenka za zrcadlem“ (Through the Looking-Glass, and What Alice Found There, 1872), které jsou také vynikající satirou a příkladem slovních hříček. Jeho třetím nejproslulejším dílem po obou Alenkách je alegorická báseň The Hunting of the Snark (Lovení Snárka) (1876). Posledním Carrollovým románem pak byla kniha Sylvie and Bruno (1889).

Byl synem anglikánského duchovního. V letech 1846 až 1850 navštěvoval školu Rugby School a v roce 1854 absolvoval na Christ Church College Oxford. Zde pak do roku 1881 přednášel matematiku a psal pojednání a učebnice pro studenty. Přestože v roce 1861 dostal souhlas děkana, nikdy nebyl vysvěcen na kněze, částečně proto, že byl postižen koktavostí, která by mu ztěžovala kázání, ale zejména proto, že měl jiné zájmy.

Mezi jeho záliby patřila fotografie a sám se postupně stal vynikajícím fotografem, který nejraději fotografoval děti. Alenka, jedna ze tří dcer Henryho George Liddella, děkana Christ Church, se stala předlohou jeho knižní Alenky. V dnešní době je považován za jednoho z nejlepších viktoriánských fotografů, výrazně ovlivnil moderní umělecké fotografy.

Jako matematik byl konzervativní. Byl autorem několika matematických knih, např. „Přehled rovinné algebraické geometrie“ z roku 1860. Žádná z jeho knih neměla zásadní význam s výjimkou jeho knihy „Eukleidés a jeho moderní rivalové“ z roku 1879, která je zajímavá z historického hlediska. Zabýval se také logikou, kterou chápal spíše jako hru než jako nástroj pro testování možností. Vytvářel některá nová slova kombinací slov původních.

Zdroj životopisu: ld.johanesville.net

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994