Braňo Hochel životopis

slovenská, 1951 - 2015

Životopis

22. 7. 1951 Bratislava – 11. 4. 2015 Bratislava

Braňo Hochel sa narodil 22. júla 1951 v Bratislave. V rokoch 1969-1975 študoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, ktorá sa potom do roku 1994 stala jeho pedagogickým pôsobiskom. Od roku 2001 bol šéfredaktorom literárneho mesačníka RAK (Revue aktuálnej kultúry). Vyučoval tiež na univerzite v Moskve (1986) a v rokoch 1994-1995 pôsobil ako lektor slovenčiny na univerzite v Pittsburghu v USA. Hochel sa venoval aj politike. Zastával funkciu poslanca za bratislavskú mestskú časť Petržalka, bol členom hnutia Verejnosť proti násiliu a v rokoch 2002-2006 prvým námestníkom primátora Bratislavy.

Vo svojej poézii sa sústreďoval na tému ľúbostných ilúzií a dezilúzií, bol ironickým až sarkastickým glosátorom tráum všedného dňa. Braňo Hochel napísal básnické zbierky Úryvky z kríža (1970), Predvčerom sme sa krásne milovali (1987), Vo štvrtok a iné predbežne (1992) či básnický cyklus Mr Perplex a jeho žiaci (2009). Jeho tvorbu dopĺňa súbor poviedok Gombíky (1997), knihy Preklad ako komunikácia (1990), Slovník slovenského slangu (1993) a výber z jeho kritík vyšiel pod názvom Kontinuita a diskontinuita (2011). Okrem toho bol Hochel autorom televíznych hier pre deti (Spevák Peter, O dievčine rozprávočke, O smelom krajčírikovi) a rozhlasovej hry Nočný komorný koncert (1981). (zdroj životopisu: www.teraz.sk)

Ocenění