Boris Balog životopis

slovenská, 1976

Životopis

Boris Balog je odborným asistentom na Fakulte práva na Paneurópskej vysokej škole, kde sa venuje štátovede, ústavnému právu a teórii a praxi legislatívy. Je autorom odborných článkov z oblasti ústavného práva a legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ úseku legislatívy Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky a dlhé roky pôsobil aj ako vedúci úseku legislatívy na ministerstve. (zdroj životopisu: https://www.grada.cz/autor/balog-boris/)

Ocenění (1)

2013 - Cena Karola Planka