Koupit knihy

Arne Næss

norská, 1912 - 2009


Nahrávám...

Životopis

Arne Dekke Eide Næss, narodený 27.1.1912 v nórskej Kristianii (dnešné Oslo), bol nórsky filozof, ktorý sa prostredníctvom svojich učení logiky, metodológie a filozofie zapísal do dejín. Je považovaný za zakladateľa tzv. hlbokej ekológie. Bol významným intelektuálom a podnetnou osobou v povojnovom akademickom živote a environmentálnom hnutí.

Ako 16-ročný začal navštevovať prednášky na univerzitách. Cez silný záujem v oblastiach ekonómie, biológie, chémie, matematiky a psychológie sa dopracoval k filozofii. V roku 1933 bol promovaný na magistra filozofie (M.Phil.), v roku 1936 získal titul PhD. a neskôr titul profesora. Učil na univerzite v Osle v rokoch 1939 – 1970, kde bol už ako 27-ročný povýšený na vedúceho profesora.

Napísal množstvo filozofických spisov rozoberajúcich rôzne aspekty logického empirizmu, ako Hvilken verden er den virkelige? (Ktorý svet je skutočný? – 1969), Økologi, samfunn og livsstil (Ekológia, spoločenstvá a životný štýl – 1974), ktoré boli základom pre jeho knihy, z ktorých učil na skúšky z filozofie (examen philosophicum) na mnohých univerzitách v Nórsku.

Bol známy aj ako horolezec, viedol lezecké výpravy na Tirič Mír (7690 m.n.m.) v Pakistane v rokoch 1950 a 1964. Prvý z týchto výstupov je zdokumentovaný vo filme Tirich Mir til topps (1952). V dokumentárnom filme Loop (2005) porozprával o svojej záľube vo vysokohorskej turistike. Dlhodobo sa venoval aj boxu.

V roku 1956 viedol hlavný projekt UNESCO 'Democracy, Ideology and Objectivity' a v roku 1958 začal spravovať interdisciplinárny žurnál filozofie a sociálnej teórie Inquiry. Od roku 1970 sa angažoval v neziskovej organizácii Framtiden i våre hender (Budúcnosť v našich rukách). V roku 1973 svoju ekofilozofiu označil ako 'ekosofiu' a založil tzv. hlbokú ekológiu. Tento dnes dobre známy smer environmentálnej etiky predstavil v dokumentárnom filme The Call of the Mountain (1997). V roku 1997 bol menovaný za čestného člena Strany zelených (MDG). V roku 2002 získal cenu Severskej rady za prírodu a životné prostredie a v roku 2004 nórsku cenu Årets Peer Gynt. V roku 2005 bol menovaný za komtúra s hviezdou Rádu svätého Olafa za sociálny prínos pre spoločnosť.

Næss zaujal aj svojimi radikálnymi politickými názormi, keď sa v roku 1952 podieľal na napísaní knihy Tenk en gang til (Zamyslite sa znova), z pohľadu pacifizmu kritizujúcej anti-komunizmus. Taktiež rozoberal nenásilné filozofie Gándhího. Celkovo napísal najmenej 30 publikácií.

Zomrel prirodzenou smrťou 12.1.2009, pätnásť dní pred svojimi 97. narodeninami. Na jeho pohreb prišlo veľa ľudí, vrátane nórskeho premiéra, ministerky školstva a výskumu, a korunného princa.(zdroj životopisu: whack)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968