Anton Semjonovič Makarenko životopis

ruská, 1888 - 1939

Životopis

Anton Semjonovič Makarenko (rusky: Антон Семёнович Макаренко) (13. března 1888 – 1. dubna 1939), byl ukrajinský a sovětský spisovatel a pedagog, tvůrce originálního výchovného systému kolektivní výchovy; kolektiv pokládal za jeden ze základních výchovných prostředků.

V roce 1917 ukončil učitelský institut v Poltavě. V letech 1920-1935 organizoval v Poltavě a Charkově opatrovnicko-vychovatelské pracovní kolonie pro bezdomou a provinilou mládež, po roce 1935 se začal věnovat spisovatelství. Usiloval o uvedení chovanců ke shodně organizované kolektivní činnosti založené na komunistické ideologii. Od Maxima Gorkého převzal víru v možnost přeměny člověka i maximálně zanedbaného společensky a morálně. Makarenkův systém fungoval ještě v padesátých a šedesátých letech dvacátého století v SSSR a jemu podřízených státech ve střední Evropě.

Makarenko ve svých pracích představil všestranný systém pedagogického působení na mládež, vycházející ze základního úkolu vychovatele nebo učitele, vyplývajícího z všeobecných norem budování komunismu a základní formy výchovy, jakou stanoví kolektiv v charakteru nových socialistických poměrů. Jako hlavní element kolektivu Makarenko uváděl dobrou organizaci, ba i jistý stupeň vojenské kázně. (zdroj životopisu: https://bit.ly/3brfVni)

Ocenění